Kilis'te Suriyeli Aileler İçin Panel Düzenlendi

Kilis'te geçici koruma altındaki Suriyeli ailelere yönelik 'Kültür, Eğitim ve Sağlık Boyutuyla Çocuk Yaşta Evlilikler' isimli bir panel düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesinde, UNICEF tarafından desteklenen, Kilis Belediyesi tarafından yürütülen ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin paydaş olduğu proje kapsamında, Kilis’teki geçici koruma altındaki Suriyeli ailelere yönelik “Kültür, Eğitim ve Sağlık Boyutuyla Çocuk Yaşta Evlilikler” isimli bir panel düzenlendi.

Panel başkanlığını Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Zeynel Amaç’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Halil Özşavlı, Öğr. Gör. Esra Saraç ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulundan Öğr. Gör. Funda Gül Bilgen katıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Uzun’un açılış konuşmasıyla başlayan panelde, Yrd. Doç. Dr. Halil Özşavlı, çocuk yaşta evliliklerin kültür boyutu hakkında bilgiler verdi. Öğr. Gör. Esra Saraç, çocuk yaşta evliliklerin eğitim bakımından olumsuzluklarını dile getirirken, Öğr. Gör. Funda Gül Bilgen ise çocuk evliliklerinin sağlıkla ilgili sonuçlarını paylaştı.

Panel sunumlarının Arapça diline ardıl çevirisi, İlahiyat Fakültesinden Öğr. Gör. Yakup Göçemen ve Fen Edebiyat Fakültesinden Öğr. Gör. Mohammad Ajghif tarafından yapıldı.

(Kilis Postası Haber Merkezi)