Yalnız Bırakılmaları Onlara Zarar Vermez

Bir yahudinin sorusu üzerine Hz. Ali (a.s.) buyurdu: 'Hidayet imamı on iki tanedir. Başkalarının yalnız bırakmaları onlara zarar vermez. Muhammed'in (s.a.v.) yeri Adn cennetinin en üstün yeridir. Ve Allah'a en yakın, en şerefli yerdedir. Muhammed (s.a.v.) ile on iki hidayet imamı birlikte olacaklardır'

Âmir bin Vâsil’den rivayetle; Ebu Bekir öldüğünde ona cenaze namazı kıldıktan sonra, Ömer’in etrafına oturduk. Ona daha önce biat etmiştik. O sırada Medine yahudilerinden bir genç geldi. Onun babası yahudi alimlerindendi ve onlar kendilerini Harun’un evlatlarından sayıyorlardı. Ömer’e selam verdikten sonra dedi ki: “Ey müminlerin emiri! İçinizde hanginiz kitabınızı ve peygamberlerinizin sünnetini daha iyi biliyorsunuz?” Ömer eliyle Ali bin Ebi Tâlib’i (a.s.) gösterip dedi ki: “Kitabı ve sünneti en iyi bilen budur.” O genç dedi ki: “Gerçekten sen böyle misin?” Hz. Ali buyurdu: “Evet hacetin ve isteğin nedir?” Genç yahudi dedi ki: “Sana üç, üç ve bir şey soracağım.” Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Yedi şey demek istemiyor musun?” Dedi ki: “Hayır, üç şey soracağım. Eğer bilirsen, üç şey daha soracağım, eğer onları da bilirsen bir soru daha soracağım. Eğer o ilk üç soruyu bilmezsen, diğer soruları sormayacağım.” Ali (a.s.) ona şöyle buyurdu: “Ey yahudi, eğer sorunun cevabını hak ve doğru olarak verirsem, yanlış veya doğru olduğunu anlayacak mısın?” Dedi ki: “Evet.” Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Allah’a and olsun ki eğer sorularına doğru cevap verirsem Müslüman olmalı ve yahudiliği bırakmalısın.” Dedi ki: “Tamam, eğer doğru cevap verirsen Müslüman olup yahudiliği bırakacağım.” Ali (a.s.) buyurdu ki : “İstediklerini sor.” Yahudi: “Yeryüzüne inen ilk taş, yeryüzünden çıkan ilk ağaç ve yerden kaynayan ilk su nelerdir?” Ali (a.s.) buyurdu: “Ey yahudi! Yahudiler yeryüzündeki ilk taşın Beytü’l-Mukaddes’teki taş olduğunu söylerler. Ama onlar yalan söylüyorlar. Çünkü yeryüzüne nazil olan ilk taş Hacerü’l-Esved’dir. Adem onu cennetten nazil etmiş ve onu Rükne’ye (Mescidü’l-Haram) koymuştur. Mü’minler, Allah’a olan biat ve ahidlerini yenilemek için ona ellerini sürerler. Yeryüzünde biten ilk ağaç sözüne gelince, yahudiler onun zeytin ağacı olduğunu söylerler. Ama onlar yalan söylüyorlar. Çünkü ilk ağaç, (dişi) hurma ağacıdır ki Adem onu cennetten (erkek) hurma ağacı ile birlikte getirdi. İlk su hakkında ise yahudiler, onun Beytü’l-Mukaddes’teki taşın altındaki su olduğunu söylerler ama onlar yalan söylüyorlar. Çünkü ilk su ölünün yıkandığında canlandığı âb-ı hayat’tır. Ve Musa o suyun yanında tuzlanmış balığı unuttu ve su o balığa dokununca balık dirildi. Ve Hızır’la karşılaşana kadar, Musa ile birlikte bir genç onu takip ettiler.” Genç yahudi dedi ki: “Sen doğru ve hak söz söylüyorsun. Elimdeki kitabın konularını Musa söylemiş, Harun da yazmıştır ve ben bunu babalarımdan miras olarak aldım. Bunda yedi sıfat yazar. Eğer geri kalanları da bilirsen dinimi bırakıp senin dinine uyacağım.” Ali (a.s.) “sor” diye buyurunca genç yahudi şöyle dedi: “Bu ümmetin Peygamberinden sonra hidayet imamları kaç tanedir? Muhammed’in cennetteki yeri neresidir? Cennette kaç kişi Muhammed ile birlikte olacaktır?” Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Ey yahudi! Bu ümmetin hidayet üzerine olan hidayet imamı on iki tanedir. Başkalarının yalnız bırakmaları onlara zarar vermez. Muhammed’in (s.a.v.) yeri Adn cennetinin en üstün yeridir. Ve Allah’a en yakın, en şerefli yerdedir. Muhammed (s.a.v.) ile on iki hidayet imamı birlikte olacaklardır.” Yahudi dedi ki: “Şehadet ederim ki sen doğru ve hak söz söylüyorsun. Eğer son bir soruyu da öteki altı soru gibi bilirsen Allah’a and olsun ki senin elinle Müslüman olup yahudiliği bırakacağım.” Ali (a.s.) “sor” diye buyurunca şöyle dedi: “Bana Muhammed’in halifesinden haber ver? Ondan sonra kaç yıl yaşayacak, ölecek mi öldürülecek mi?” Buyurdu ki: “O’ndan sonra otuz yıl yaşayacak. Sakalı başından akan kanla kıpkızıl olacak.” Genç dedi ki: “Şehadet ederim Allah’tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Ve sen Resûlullah’ın ümmete halifesisin. Senden öne geçen iftiracıdır.” Sonra çıkıp gitti. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

 (Kilis Postası Haber Merkezi)