Kul, hiçbir farzı terk edemez!

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Kumeyl! Hiçbir farzı terk etme ruhsatı yoktur ve hiçbir nafilede de baskı yoktur. Ey Kumeyl! Allah senden farz kıldığı şeyler dışında bir şey istemez.”


Kul, hiçbir farzı terk edemez!

Gece namazına niyetlendiği halde uyuyan kimsenin sevabı hakkında Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Gecenin bir bölümünde namaz için kalkmaya niyetlendiği halde uyuyan her kulun uykusu Allah'ın onun adına verdiği bir sadakadır ve ettiği niyetin sevabı kendisine yazılır." (Kenz'ul Ummal, 21475).

Gece namazı kılmaya hazırlanan kimsenin sevabı hakkında ise Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Sizden birisi işlerinde problemi olduğu halde kalkar kendisini taharet için hazırlar, sonra abdest almaya başlar elini yıkayınca işlerinin bir düğümü çözülür yüzünü yıkayınca başka bir düğümü çözülür… Böylece Allah hicabın ötesindekilere (gayb alemindeki sakinlere) şöyle buyurur: Benim bu kuluma bakın ki, kendisini hazırlamış Benden bir şeyler istiyor. Kulum Benden ne isterse ona veririm." (a.g.e.,

Kulun sorguya çekildiği namaz hususunda İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kul farz olan namazını kılınca Allah, başka bir namaz hakkında onu sorguya çekmez. Zekâtını verince de başka bir sadaka hususunda onu sorguya çekmez. Ramazan ayı orucunu tutunca da başka bir oruç hakkında onu sorguya çekmez." (Bihar, 82/294/25).

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Farz olan beş vakit namazlarla Aziz ve Celil olan Allah ile mülakat edecek olursan diğer namazlar hakkında seni sorguya çekmez." (a.g.e., s.288/9).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey Kumeyl! Hiçbir farzı terk etme ruhsatı yoktur ve hiçbir nafilede de baskı yoktur. Ey Kumeyl! Allah senden farz kıldığı şeyler dışında bir şey istemez." (Müstedrek'ul Vesail, 11/281/13019).

Kur'an'da şöyle buyurulur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma, 9).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Cuma namazını kılan kimseye kabul edilmiş bir hac sevabı yazılır ve eğer ikindi namazını kılarsa kendisine umre (sevabı yazılır). Akşama kadar yerinde kalırsa Allah'tan istediği her şeyi Allah ona verir." (Kenz'ul Ummal, 21086).

İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Cuma namazı farzdır. İmamın varlığıyla Cuma namazı için toplanmak farzdır. O halde, erkek hiçbir özrü olmaksızın üç Cuma namazını terk ederse üç farzı terk etmiş olur. Üç farzı hiçbir özrü olmaksızın sadece münafık terk eder." (Bihar, 89/184/21).

İmam Ali (a.s) da şöyle buyurmuştur: "Her kim üst üste özrü olmaksızın üç Cuma namazını terk ederse münafık olarak yazılır." (Müstedrek'ul Vesail, 6/9/6291). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

Okan Egesel

(Kilis Postası Haber Merkezi)