Zaman bununla ıslah olur

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Tebaa, emredenin hakkını ve emreden de tebaanın hakkını eda ederse aralarında hak üstün olur, dinin programları uygulanır, adaletin nişaneleri doğrulur, kanunları halk arasında yürürlükte olur. Zaman bununla ıslah olur, düşmanın ümitlerinin ye'se dönüşmesi ve devletin bekası bununla gerçekleşir.”


Zaman bununla ıslah olur

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yaratıkların en adili herkesten çok hak ile hükmedendir."

Resûlullah (s.a.a), kendisine, "İnsanların en adili olmak istiyorum" denilince şöyle buyurmuştur: "Kendi nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki insanların en adili olasın."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "En adil metot insanlara sana davranılmasını sevdiğin şekilde davranmandır."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Adaletin kemali insanın kendi kendisine adaletli davranmasıdır."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hiçbir adalet, hakkı sahibine iade etmekten daha üstün değildir."

Rivayet edildiği üzere Musa (a.s), Allah-u Teâla'ya şöyle sordu: "Senin hangi kulun daha zengindir?"

Allah (c.c.) şöyle buyurdu: "Kendisine verdiğim şeye kani olan kulum."

Musa (a.s) şöyle sordu: "Hangi kulun daha adildir?"

Allah (c.c.) şöyle buyurdu: "İnsaf sahibi olan."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Adalet için insanlar hakkında güzel niyet sahibi olmaktan, tamahı azaltmaktan ve çok sakınmaktan yardım al."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Tebaa, emredenin hakkını ve emreden de tebaanın hakkını eda ederse aralarında hak üstün olur, dinin programları uygulanır, adaletin nişaneleri doğrulur, kanunları halk arasında yürürlükte olur. Zaman bununla ıslah olur, düşmanın ümitlerinin yeise dönüşmesi ve devletin bekası bununla gerçekleşir."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Cehenneme ilk giren kimse; zalim yönetici, malının hakkını vermeyen zengin ve böbürlenen fakirdir."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Benim şefaatim haksızlık eden zalim sultanı kapsamaz."

Resûlullah (s.a.a), Medine'deki son hutbesinde, kendisine zalim yöneticinin yerini soran Ali'ye (a.s) cevap olarak şöyle buyurmuştur: "Zalim yönetici kıyamet günü en şiddetli azabı olan dört kişiden dördüncüsüdür: İblis, Firavun, bir insanı öldüren katil ve dördüncüleri zalim yönetici."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "On kişiye yönetici olan kimse, onların arasında adaletle hareket etmezse kıyamet günü elleri, ayakları ve başı bir baltanın deliğine sıkıştırılmış halde getirilir."

Kur'an'da buyurulur ki: "Şeytan oradan ikisinin de ayaklarını kaydırttı, onları bulundukları yerden çıkardı, onlara, 'Birbirinize düşman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz' dedik."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Cebrail (a.s) insanlara düşmanlık etmekten uzaklaşmak kadar hiçbir şey hakkında bana tavsiyede bulunmamıştır."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Cebrail yanıma geldiği her defasında bana öğüt verdi ve bana söylediği son söz şuydu: İnsanlarla düşmanlık etmekten sakın! Zira bu iş gizli ayıpları ortaya çıkarır, izzet ve saygınlığı yok eder."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanlara düşmanlık etmek, cahil insanların hasletindendir."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanlara düşmanlık etmek cehaletin başıdır." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

H. Okan Egesel

(Kilis Postası Haber Merkezi)