İnsanlarla düşmanlık etmekten sakının!

İmam Ali (a.s), oğullarıyla yaptığı konuşmasında şöyle buyurmuştur: “Ey oğullarım! İnsanlarla düşmanlık etmekten sakının! Zira onlar iki halet dışında değildirler. Ya bilgindirler ki hile ile size zarar verirler ya da cahildirler ki sizlere zarar vermek hususunda acele davranırlar.”


İnsanlarla düşmanlık etmekten sakının!

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Emsallerine galip gelmeye çalışmak ve insanlara düşmanlık etmek kötü bir seçimdir."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Denklere galebe çalmak, düşmanlarına düşmanlığını aşikar etmek ve zarar vermeye gücü yettiği kimseyle düşmanlık etmek hayatın kötü seçimlerindendir"

İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hiç kimseyle Allah ile ilişkisini bilmedikçe düşmanlık etme! Eğer iyi bir insan olursa, Allah onu sana teslim etmez. Eğer kötü bir insan olursa onun hakkındaki bu kötü tanıyışın sana kifayet eder. O halde onunla düşmanlık etme!"

İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her ne kadar sana zarar vermeyeceğini tahmin etsen dahi hiç kimseyle düşmanlık etme ve sana hiçbir fayda vermeyeceğini düşünsen dahi hiç kimseye rağbetsizlik gösterme. Zira ne zaman dostuna muhtaç olacağını bilemezsin ve düşmanından ne zaman korkacağını da bilemezsin."

İmam Ali (a.s), oğullarıyla yaptığı konuşmasında şöyle buyurmuştur: "Ey oğullarım! İnsanlarla düşmanlık etmekten sakının. Zira onlar iki halet dışında değildirler. Ya bilgindirler ki hile ile size zarar verirler ya da cahildirler ki sizlere zarar vermek hususunda acele davranırlar."

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanlara düşmanlık etmekten sakın! Zira bu iş utanç ve zarara sebep olur. Ayıp ve kötülüğü aşikâr kılar."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ben putperestlikten sakındırıldıktan sonra hiçbir şey hakkında insanlarla çekişmekten sakındırıldığım gibi sakındırılmadım."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanlarla çekişmekten sakının ki bu iş ayıpları ortaya çıkarır ve iyilikleri gömer."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim insanlarla çekişirse insanlığı düşer ve saygınlığı ortadan kalkar."

İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Çekişmekten uzak durunuz. Zira bu iş kalbi bozar ve nifak doğurur."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Düşmanlık etmenin sebebi az sakınmaktır."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her şeyin bir tohumu vardır. Düşmanlığın tohumu ise şaka etmektir."

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Eleştirmek düşmanlık sebebidir."

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim düşmanlık ekerse, ektiğini biçer."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim düşmanlık tohumunu ekerse hüsran biçer."

Kur'an'da şöyle buyurulur: "Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır, onlardan sakının ama siz affeder, suçlarını örter ve bağışlarsanız bilin ki Allah da bağışlar ve acır."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Senin ayıbını örten ama gıyabında ayıplayan kimse gerçek düşmanındır. O halde ondan sakın!"

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Düşman, sadece sana yaptığı zulüm sebebiyle düşman adlandırılmıştır. Yaltaklık ederek ayıplarını sana söylemeyen kimse, sana zulmeden düşmandır." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

H. Okan Egesel

(Kilis Postası Haber Merkezi)