• ‘İmkanlarım Sebebiyle Beni Saptırma!’
    ‘İmkanlarım Sebebiyle Beni Saptırma!’

    İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Başıma ihtiyaçsızlık tacını giydir ve bana güzel velayeti nasip eyle. Bana gerçek hidayeti ihsan et, imkanlarım sebebiyle beni saptırma. Bana rahat ve sıkıntısız bir hayat bağışla. Hayatımı sıkıntı ve zorluklar üzere karar kılma”