İstanbul’da Önemli Bir Sempozyum
Reklam

İstanbul’da Önemli Bir Sempozyum

Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler Sempozyumu’ndaki kapanış konuşmasını Prof. Dr. Haydar Baş yaparken, konuşmasında “Milletimiz ne zaman ayıkacak?” sorusunu yöneltti.

10 Ekim 2016 - 17:47 - Güncelleme: 12 Ekim 2016 - 09:27

Yeni Mesaj Gazetesi tarafından İstanbul'da düzenlenen Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler Sempozyumu 10 bin kişiye yakın bir izleyici takip ederken, 5 oturum halindeki sempozyumda dallarında uzman akademisyenler, hukukçular ve araştırmacı-yazarlar sunumlar yaptılar.

Kapanış konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş yaptı. Konuşmasına Hakkâri Şemdinli'deki terör saldırısı ile başlayan Prof. Dr. Haydar Baş, "Hakkâri Şemdinli'de de 10 askerimiz ve 5 vatandaşımız olmak üzere 15 vatandaşımız şehit oldu. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Muharrem ayı vurgusu

Sempozyumdaki konuşmasında Muharrem ayına da değinen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş şunları söyledi: "Muharrem ayı içerisindeyiz, Salı günü (bugün) Muharrem'in onuncu günü. İbadetin en makbul olduğu zamandır. Artık istiğfar, salat-ü selam, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ve Ehl-i Beyti'nin ervahı için Fatihalar okumak, dualar etmek ve namaz kılmak gibi ibadetleri yaparsanız çok ama çok fazileti ve sevabı vardır. Muharremin onuncu günü İmam Hüseyin Efendimiz şehadet şerbetini içmiş ve darul bekaya rıhlet etmiştir. Allah şefaatlerinden ayırmasın."

İnançların kavgası yaşanıyor

Konuşmasında, "Dünyada devletler iktisadi olarak, kültürel olarak, ideolojik olarak ve dini olarak mutlaka her devir ve dönemde bir kavganın içindedirler" diyen BTP Genel Başkanı, "İnsanlık bu kavgalardan asla ayrı değildir. Bir zaman gelir ekonomi ön plana çıkar onun için kavga eder, bir zaman gelir inancı öne çıkar onun için kavga eder. Bütün bunların temelinde yatan inançlardır yani savaşlar inançlardan kaynaklanır" ifadelerini kullandı.

İngilizlerin hesabı bitmez

Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasının önemli bir bölümünü ise batılıların İslam dünyasında oynadığı sinsi oyunlara ayırdı. İngiliz Sömürgeler Bakanlığı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu çökertme faaliyetlerine dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Baş, "Batı özellikle de İngiltere devletimizin, Osmanlı'nın üzerinde ciddi hesapları olan bir devlettir. O bakımdan İngiltere sadece bizim için bir bakanlık ihdas ettiler. Bu bakanlığın adı Sömürgeler Bakanlığıdır. Şimdi size ben bu sömürgeler bakanlığının bizim topluluklara uyguladıkları taktikleri anlatacağım; bakalım bunlardan hayata geçen var mı yok mu?" şeklinde konuştu.

BTP lideri konuşmasında İngiliz Sömürgeler Bakanlığı'nın Osmanlı üzerinde uyguladığı projeleri de şu şekilde sıraladı:

İşte madde madde İngilizlerin Müslümanları İslam'dan uzaklaştırma projesi:

 

1- Sünni ve Şii düşmanlığı türetip Müslümanları savaştırmak.

 

2- Müslümanları cahil bırakmak her türlü eğitim ve öğretim merkezli kurumların önünü kesmek.

 

3- Tembelliği teşvik etmek, çalışkanlığa mani olmak üzere bir düşünce geliştirmek.

 

4- ‘Sultan, Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir’ gibi hadislerden yararlanarak zorba, zalim ve kendini düşünen hükümdarların hâkimiyetini ispat etmek.

 

5- İçki, kumar, fesat ve fuhuş yaymak ve domuz eti yemeyi teşvik etmek. Bu size bir şey hatırlattı mı? Şeriatı getireceğiz diyenlerin yaptıklarını hatırlatmadı mı? (Salondakiler; ‘Evet’.)

 

6- Din âlimleri ile halk arasındaki karşılıklı saygı ve sevgi ilişkilerin bozmak.

 

7- Din âlimlerine iftira etmek, din âlimleri arasına İngiliz Sömürgeler Bakanlığı memurlarını din âlimi kisvesiyle sokmak. Bugün var mı bunlardan? (Salondakiler; ‘Var’.)

 

8- Müslümanları, "Peygamberin dinden maksadı yalnız İslam dini değildir" düşüncesine inandırmak. Bugün bu var mı? (Salondakiler; ‘Var’.)

 

9- Kilise yapılması için zemin oluşturmak ve bunları açmak.

 

10- Müslümanları ibadetlerinden alı koymak. Özellikle de Allah'ın kullarının ibadetine ihtiyacı yoktur düşüncesini yaymak. Evet, Allah'ın kimsenin ibadetine ihtiyacı yok ama senin Allah'a kul olmaya ihtiyacın var. Kul olduğun için ibadet ediyorsun.

 

11-Ailelere nüfuz ederek baba evlat ilişkileri sömürü kültürünün etkisinde kalacak şekilde düzenlenerek çocukları ve gençleri büyüklerin nasihatlerini dinlememe noktasına getirmek.

 

12 - Müslüman kadınların tesettürden vazgeçmeleri için olağanüstü bir çaba sarf etmek.

 

13- Müslümanların mübarek ve mukaddes yerlerini ziyaret etmeklerini engellemek. Mesela türbeleri ziyaret etmenin bidat olduğunu ortaya koymak.

 

14- İmam Hüseyin'e matem tutulan medrese veya merkezleri ortadan kaldırmak.

 

15- Evlenme işleri mümkün olduğunca zorlaştırılmalı.

 

16- İslam öğretilerinin evrensel olduğu kesinlikle reddedilmeli.

 

17- İslam ülkelerinin bazı arazi ve tesislerini gayrimüslimlere tahsis etmelerini teşvik etmeliyiz. Bugün yabancılara toprak satıyorlar, ev satıyorlar. Demek ki bu yeni değil. 18. yüzyılda İngiliz Sömürge Bakanlığı’nın aldığı kararmış. Efendim ne var bunda toprağı, evi, binayı alıp götürüyorlar mı diyorlar. Demek ki bu bir Haçlı projesidir.

 

18- Güçlü Osmanlı ve İran yönetimlerini parçalayarak küçük yerel yönetimler icat etmek.”

ABD planlarını mezhep savaşı üzerine kurdu

Konuşmasının bu bölümünde “yukarıdaki saydıklarımdan hangisi Türkiye'de hayata geçmedi" diye soran Prof. Dr. Haydar Baş, "Hepsi hayata geçti değil mi? Peki milletimiz ne zaman ayıkacak? Ben doğruları anlatıyorum kimse bana inanmıyor, yalanı konuşanların arkasından gidiyorlar. Böyle de sürünüp duruyor" şeklinde konuştu.

 

Geçmişte İngilizlerin yürüttüğü mezhep çatışması planını bugün ABD'nin devraldığını ifade eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Şii ve Sünni Müslümanlar arasında birbirlerine karşı tefrika ve nifak ortamı oluşturmak istiyorlar. Demek ki Sünniler ile Şiiler arasında kavgayı körükleyenler batılılar" dedi ve şu çok kritik uyarıyı yaptı: "Türkiye Suriye'ye girdi. Soruyorum, niçin girdik? Cevap verebilir misiniz? ABD şu anda Ortadoğu'da projelerini mezhep kavgalarının üzerine yoğunlaştırıyor. O zaman göreceğiz her gün kaç tane cenaze evlerimizin kapısına gelecek. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma rica ediyorum, geriye dönsün. Kurtuluş rıhlettedir."

Anadolu'yu parça parça etmek istiyorlar

Haçlı dünyasının Türkleri Anadolu'dan çıkarmak için geliştirdikleri Şark Projesinin bugün de devam ettiğini ifade eden BTP Genel Başkanı Baş,  “dün Osmanlı'yı yok edenler şimdi de Anadolu'yu parça parça etmek istiyorlar" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Baş şöyle devam etti: "Şimdi de Anadolu'yu parça parça etmek istiyorlar. Buna müsaade edecek misiniz arkadaşlar? (Salondakiler; ‘Hayır’) Şark projesiyle Anadolu'yu elimizden almak istiyorlar. Diyorlar ki, 'siz bu coğrafyanın insanı değilsiniz. Siz ta Orta Asya'dan geldiniz, burası size ait değil' buna izin verecek miyiz. (Salondakiler; ‘hayır.’)

"Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır"

Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasında Ehl-i Bey'te de özel bir vurgu yaptı. "Ben Sünniyim. Sünni dünyada Ehl-i Beyt hakkında benim kadar eser yazan yoktur" diyen BTP Genel Başkanı şunları söyledi: "Ayeti kerimeler çok açık ve net. Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Bu insanlar kim arkadaşlar? Madde bir, Hz. Fahri Alem Efendimiz Hz. Muhammed (sav), iki İmam Ali Efendimiz, üç Hz. Fatıma annemiz, dört Hz. Hasan ve beş Hz. Hüseyin Efendimiz. Allah bunlar için Kuran'da "tertemiz" diyor. Bir başka ayeti kerimede de "Deki ben bu Peygamberliğime karşılık sizden yakınlarıma yani Ehl-i Beytime sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum" buyuruyor. Bizim vazifemiz de Allah'ın Kuran'daki emriyle bu insanları sevmektir. Buna mecburuz. İmam Şafi hazretleri "bu ayeti kerimeye göre Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır" buyuruyor. Peygamber Efendimiz de, "Ehl-i beyt'im Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, binmeye helak olur" buyuruyor. Yine "Ali'den ayrılan benden ayrılmıştır. Benden ayrılan ise Allah'tan ayrılmıştır" buyuruyor.

Atatürk'e dinsiz diyenlere tarihi bir cevap

Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasında Atatürk konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atatürk'ün anne ve baba tarafından Ehl-i Beyt soyundan geldiğini ifade eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş onun hakkında ortaya atılan "dinsiz" şeklindeki iftiralara dikkat çekici bir cevap verdi. Haydar Baş, "Mustafa Kemal Atatürk'e dinsiz diyorlar değil mi? O zaman size bir soru soruyorum; Mustafa Kemal Kur'an'da haram olan hangi hükme helal demiştir? Hocalar çıksın söylesinler, Mustafa Kemal hangi helal olan hükmü haram diye ilan etti? Var mı? Yok. Geliyoruz günümüze. Harama helal diyenler var mı, yok mu? Var. Müslüman’ın sofrasına domuz etini koyanlar var mı, yok mu? Var. Zinaya evet diyenler var mı yok mu? Var. Faizi Müslüman’ın cebine helaldir diyerek koyan var mı, yok mu? Var. Bunlar Müslüman, Atatürk kafir öyle mi! Hadi oradan be" dedi.

(Kilis Postası Haber Merkezi)

Bu haber 1924 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Afrin'den Yaşama Köprü...
Afrin'den Yaşama Köprü...
Kilis'te DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Kilis'te DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı