• Kilis Ulu Cami (Cami-i Kebir)
    Kilis Ulu Cami (Cami-i Kebir)

    Kilis’in en eski mahallelerinden Hacı Gümüş Mahallesi (Hurufat Defteri’ndeki kayıtlarda Sibat Mahallesi) Ulu Cami Sokak, No:41 adresinde bulunan bu cami Kilis’in en eski ve en büyük camisidir.