• Neşet Efendi Konağı
    Neşet Efendi Konağı

    Neşet Efendi Konağı, merhum Neşet Topaloğlu tarafından, kendisi "Mimar'us Sultan" lakabı ile anılan Halepli Mimar Hacı Ahmet Usta ve kalfalarına yaptırılmıştır. Bu usta aynı zamanda, Kilis Hükümet Konağını da yapmıştır.