Bir türkü söylenir yüzyıllar boyu


Bir türkü söylenir yüzyıllar boyu
Doğumlarla, ölümlerle beslenir
Halayı, horonu, bayramı, toyu
... Dağdan dağa yankılanır seslenir.

Tohumu güzelse ürün bol gelir
Dosttan dosta deste deste gül gelir
Gönül sevmiyorsa yâri el gelir
Gözlerine kan, yaş dolar sislenir.

Âşığa kerâmet sazından m?olur
Dostu paralamak özünden m?olur
Nişangâh diktiren gözünden m?olur
Aşka tuzak kuran beden pislenir.

Elinden içeydim aşkın zehrini
Canımla öderim sevdâ mihrini
Çekemez bu beden dünya kahrını
Gam çürütür, keder vurur paslanır.

ELHÂNÎ bîçâre gurbet yolunda
Nice gönül eğler sazı kolunda
Dostlar terk eylemiş sağın solunda
O dünyaya, dünya ona küslenir.

UĞUR ELHAN
KİLİS 1996