Doğruyu güzeli ara bulursun


Gerek medresede gerek dergâhta

Doğruyu güzeli ara bulursun

Gerek arasada gerek kârgâhta

İpeği gümüşü satın alırsın.

Adam olmak bir hünermiş burada

Câhil kişi balık avlar ovada

Su dökülür çamur kalır kovada

Hamamda sabunsuz susuz kalırsın.

Ağlamaklı bakar oldum hâline

Gül rûyini dolamışsın şaline

Ağyar göz koyarmış leb-i lâ’line

Gerçek aşığını elbet bilirsin.

Üç günlük dünyada kavganız neden

Avuçta koymadı zararla giden

Hâlini bir görse utanır deden

Kızıp da öfkeyle niye solursun.

Âşık ELHÂN size öğüt veriyor

Dinleyin sözünü, özü çürüyor

Sevgiyi barışla ne hoş örüyor

Dilersen şiire, saza gelirsin.

Uğur Elhan