MUTLULUĞA AÇILAN KAPI ; AİLE


Aile insanı insan yapan değerlerin en başında gelir. Hatta bir tohum misalidir. İçinde koca çınarları barındıran küçük bir tohum misali... Aile de içinde çocuğuna, gencine, kadınına, erkeğine, özürlüsüne, yaşlısına  huzurlu bir yaşam sağlayan  bireyin kültürünü, kimliğini kazandığı ve ömür boyu varlığını sürdürdüğü bir yapılaşmadır . Ailenin ve dolayısıyla toplumun  sağlıklı, barış içinde yaşaması ve varlıklarını sürdürebilmeleri, bireylerin birbirlerine karşı gösterdikleri sevgi, saygı, hoşgörüye dayanır.

Aileye güç veren, zor günlerde ayakta durmasını sağlayan öncelikli unsur birbirine destek olan aile üyelerinin arasındaki sevgi ve saygıdır. Saygısız sevgi işe yaramaz, sevgisiz saygı da eksikliktir ve kişiler arası ideal ilişkiye engeldir. Sevgi ve saygının bir arada bulunduğu ailelerde toplumlar uzun ömürlüdür, hiçbir güç onları yıkamaz.

Aile birliğinin yararları şöyledir;

1. Kişi yalnızlıktan kurtulur. Eşi ile küçük çapta bir birlik kurar ve doğacak çocuklarla birlik halkası genişler.

2. Aileye bağlılık; insana, insanlığa, topluma, ulusa bağlılığı hem öğretir hem kolaylaştırır.

3. Çocukların yetiştirilmesinde, eğitilmesinde en elverişli ve güvenli ortamdır.

4. Ahlaki bir kurumdur. İnsanı eğitir.

5. Sencil duyguların gelişmesine vesile olur.

6. Yaşam karşısında güç veren bir manevi kaledir.

Ailenin en temel iki üyesi kadın ve erkektir. Nevzat Tarhan’ın deyimiyle “Kadın ve erkek ateş ve suya benzer.”  Normal şartlarda bir araya geldiklerinde su ateşi söndürür. Birbirine zarar  veririler. Ama suyu önce bir kaba koyup ateşin üzerine oturtursanız ateş, suyu fokur fokur kaynatır. Kadın su, erkek ateştir.  Ikisinin bir araya gelişi ateşle suyun yan yana gelişi gibidir.evlilik, suyu kurallar çerçevesinde forma sokan o kap gibidir. Zararı önlediği gibi suyu kaynatan, öngörülen ve görülemeyen sayısısz yararlar sağlayan bir kaptır. Ayette Allah’ın evlenen insanlara rahmet kıldığını bildirmesi evlilik de özel lütuflar olduğuna işaret eder. Kültürümüzde “ nikahta keramet vardır” inanışı bu lütufları görüp hissedilmiş olmanın halk mezdindeki ifadesidir.

Hayatta her şey gibi mutlu olmak da çaba ister! Mutluluk, kişilerin birbirleriyle sağlıklı ve doyurucu iletişim kurmaları sonucunda vardıkları noktadır. Mutlu bir ailenin temelinde sağlıklı bir iletişim yatmaktadır. Sorunlu bir karı koca ilişkisi ailenin tüm fertlerine problme olarak yansıyacaktır.

Her işleyişin kuralları olduğu gibi evliliğin de bazı  altın kuralları vardır. Bunlar ; sevgi, saygı, affetme, dinleme, değer verme, güvenme, samimiyet, sabır, ben değil-biz , vakit ayıtma ve kusurları ayıpları örtmek vb.  Kurallardır.

Aile üyeleri, birbirinin huzur ve mutluluğunu bozacak davranışlardan uzak durur. Sevinçli ve üzüntülü günleri birlikte paylaşırlar. Problemlerini çözmek için ailenin bütünlüğünün bozulmaması doğrultusunda işbirliği yaparlar. Kişisel sorunlarda birbirlerine yardım ederler, güç verirler. Anne ve babaya sevgi ve saygı duymak dinimizde övülmüş, önerilmiştir.

Mutlu bireylerin,  huzurlu ailelerin  ve yüzü gülen çocukların artması diliyorum.  Aile kavramını çok güzel hissettiren  ve yaşatan “38.ci  Evlilik yıl dönümünü kutlayan anne - babama sevgilerimle...