Kritik Süreçten Geçiyoruz!


Balkan Savaşları, ardından I. Dünya Savaşı derken ülkemiz tarumar olmuştur.

Ülkenin durumu içler acısıdır. Ulaşım için yollar deseniz yok, ülkedeki toplam karayolu uzunluğu 2500 km kadar. Anadolu'da sadece 3756 km demiryolu var, üstelik hepsi yabancılara ait. Denizciliğimiz yok denecek durumda. Hatta donanmamız, II. Abdülhamit döneminde Haliç'te çürütülmüştür.

Atatürk, 19 Ocak 1923'te İzmit'teki konuşmasında ülke hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştır.

“Memlekete bakınız! Baştan sona kadar harap olmuştur. Memleketin kuzeyden güneye kadar her noktasını gözlerinizle görünüz. Her taraf viranedir, baykuş yuvasıdır. Memlekette yol yok, memlekette hiçbir uygar kurum yoktur. Memleket ciddi düzeyde viranedir; memleket acı ve keder veren, gözlerden kanlı yaş akıtan feci bir görüntü arz ediyor. Milletin refah ve mutluluğundan söz etmek mümkün değil. Halk çok yoksuldur; sefil ve çıplaktır.”

Sanayi istatistiklerine göre 1923 yılına kadar açılmış olan ülke genelindeki irili ufaklı bütün fabrikaların sayısı 386 iken, 1923-1933 arasında açılan ülke genelindeki irili ufaklı bütün fabrikaların sayısı 1087’dir.

Atatürk ülkemizi yeniden kurma adına bakınız ne diyor:

“Ülkenin en belli eksikliğini giderecek olan bu fabrikaları çok geçmeden kurup işletmek hükümetimizin en önde göreceği işlerden olacaktır.”

“Memlekette sanayiye rağbet artmaktadır. Sanayi ve Maden Bankası’nın kudretini artırdığımız takdirde sanayi erbabı daha ziyade himaye görecektir.”

Atatürk, sadece söylem planında kalmadı aynı zamanda söylediklerini uyguladı. Silah ve cephane fabrikaları, uçak ve motor fabrikaları, demir çelik fabrikaları, dokuma fabrikaları, kükürt, klor fabrikaları, süt fabrikaları,  şişe cam fabrikaları, şeker fabrikaları gibi stratejik olan bütün sahalarda sanayi yatırımları yapmıştır.

Atatürk’ten sonra gelen siyasiler tarafından, maalesef ABD’nin liberal politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Atatürk’ün kurduğu sanayi kuruluşlarına sahip çıkılamamıştır. Bu tohum, bu filiz büyütülememiştir.

Bir iki örnek verecek olursak; Cumhuriyetin 10. yılında Atatürk tarafından kurulan Sümerbank'ın son mağazası da 8 Ocak 2007'de kapatılmıştır.

Şeker Kurumu kapatılmış, şeker fabrikaları kapatılmıştır. Pancar üreticilerine köstek, nişasta bazlı şeker üreticilere ise destek verilmektedir. Bunun bilimsel ve ekonomik hiçbir açıklaması yoktur.

Ülkemiz kritik bir süreçten geçmektedir. İçerde ve dışarda varlığımızı tehdit eden gelişmeler vardır. Bu süreçten sağ salim kurtulmamızın yolu Prof. Dr. Haydar Baş ile birlikte olmak ile mümkündür.

Ülke olarak mutlaka kendi ayaklarımız üstünde durmamız gerekmektedir. Ülkemizin yeniden imar edilmesine ihtiyaç vardır. Bu sanayi ile teknoloji ile olacaktır. Tarımla, hayvancılıkla olacaktır, eğitimle, güvenlik politikaları ile olacaktır. Milli Ekonomi Modeli ile devlet senyoraj hakkını kullanacak, maliyetlerin düşürülmesi ile enflasyon düşürülecektir. Milli para politikası ile paramız da bağımsızlığa kavuşacaktır.