Ehl-i Beyt'in hayatımızdaki yeri


Ahir zamanda yaşıyoruz. Aldığımız nefesler sayılı. Bizden önce gelenler nasıl gittiyse, bizim de sıramız geldiğinde biz de gideceğiz. Marifet geldiğimiz gibi temiz gidebilmektir.

Peki, imtihanın sırrı nedir, işte işin sırrı: “Size iki emanet bırakıyorum, onlara yapıştığınız takdirde dalalete (sapıklığa) düşmezsiniz. Birisi Allah’ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim’dir”  hadisi şerifidir.

Ehl-i Beyt efendilerimizi tanımak ve yollarından gitmek asıl hedefimiz olmalıdır.

Ehl-i Beyt efendilerimiz, Ehl-i Beyt imamları ve onlara tabii olan müminler bakın, Haydar Baş hocamız tarafından ne güzel tasvir edilmiştir: “Ezelden ebede uzanan varoluş sürecinde İslam ağacının kökü alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.), gövdesi Resulûllah’ın abası altına aldığı ‘Hamse-i Âl-i Aba’, dalları Ehl-i Beyt İmamları ve onların güzel ahlak ve istikametine tâbi olan mü’minlerdir.”

Peygamberimizin rıhletinden sonra Ehl-i Beyt efendilerimiz hedef alınmış, fitneler baş göstermeğe başlamıştır. Şii – sünni - alevi ayrımcılığının tohumları ekilmiştir. Bu ayrımcılık İslam aleminin yumuşak karnı olarak kalmıştır. Bu tartışma Bazen iki insan arasında kavga, bazen de iki devlet arasında savaş sebebi olabilmiştir. Netice olarak İslam alemi kaotik bir ortama teslim edilmiştir. Birlik ve beraberliğin timsali olan Ehl-i Beyt efendilerimizden mahrum olmak, karanlığa mahkum olmak anlamına gelmektedir. Çünkü, Ehl-i Beyt İslamın kendisidir, canlı laboratuvardır. Ehl-i beyt bütün Müslümanların ortak paydasıdır.

Ehli Beyt deryasını bize tanıtan Prof. Dr. Haydar Baş hocamız olmuştur. Bu set tam tamına 15 Cilt 9558 sayfadır. Hocamız bu seti binlerce sünni ve Ehl-i Beyt kaynaktan süzerek kaleme almıştır.

Ehl-i beyt Külliyatı toplam on beş cilt eserden oluşmaktadır. Her bir esere baktığımızda muhteşem bir içerik ile karşılaşıyoruz.

2 cilt Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.a.),

Hz. Fâtıma (a.s),

İmam Ali (a.s),

İmam Hasan (a.s),

İmam Hüseyin (a.s),

İmam Zeynelâbidîn (a.s),

İmam Muhammed Bakır (a.s),

İmam Ca’fer (a.s),

İmam Musâ Kâzım (a.s),

İmam Rıza (a.s),

İmam Muhammed et-Takî (a.s),

İmam Hâdî (a.s),

İmam Hasan el-Askerî (a.s) ve

İmam Muhammed Mehdi (a.s),

Hazreti Zeynep ve Hazreti Masume

Birbirinden ayrılmaz ikili olan Kur'an ve Ehl-i Beyt'e sarılmak için bu eserleri istifademize sunan Prof. Dr. Haydar Baş hocamıza müteşekkiriz.

Unutmayalım Ehl-i Beyti sevmek farzdır.