Recep tövbe aydır / Yaşar Yiğit


Nasip olursa sizlerle arada bir de olsa buluşmak muhabbetleşmek üzere yazılar yazmaya çalışacağım. Muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın üç aylarla ilgili bir sohbetinden ilham alarak birkaç satır yazmak istedim.

Bağrında mübarek Regaib, Miraç, Berat, Kadir gecelerini ve rahmet ayı Ramazan' barındıran mukaddes aylara bulunuyoruz. Uç aylarındaki rahmet ve  bereketin ilk habercisi olan Regaib Kandili'ni idrak ettik bu gece de Mirac Kandilini kutlayacağız.

Rabbim yaptığımız yapacağımız ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul buyursun.

İnsanoğlu çoğu zaman dünya telaşı içinde, unutuyor. Oysa Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde "Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Buyurmaktadır.

İdrak etmeye başladığımız üç aylar, kulluk şuurunu ve nasıl yaşamamız gerektiğini hatırlayarak Yaradana yöneleceğimiz özel zamanlardır.

Hz. Peygamber, Receb ayına girdiğinde "Allah’ım, bize Receb ve Şaban ayında bereket ihsan eyle; uğurlu kıl. Bizi, Ramazan ayına kavuştur" diye dua ederdi.

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetüt Talibin adli eserinde Receb ayına “Asam” adı verildiği yazılıdır.

“Asam” denmesinin nedeni, Receb ayını, kulların yanlışlarını ve hataları duymaması emredilmiştir. O daima iyilikleri duyar, Allah’u Teala senin hatalarından yana sağır eylemiştir. Kıyamet günü senin aleyhine şahitlik etmez.

Yine Receb ayı için 'Sehrüllah'ilEsab" denilir.Allah-u Teala, bu ayda kullarına öyle ikramlar eder, öyle sevaplar verir. Ki, onları hiçbir göz görmemiştir, kulaklar duymamıştır, bir beşerin kalbine onların ne olduğunu anlamak dahi gelmemiştir.

Recep tövbe ayıdır, ibadet ayıdır. İyiliklerin kat be kat arttığı bir aydır.

İmam Hasan (aleyhisselam) “Recep ayında oruç tutunuz. Zira Recep ayında oruç tutunuz. Zira Recep ayında oruç Allah’u Teala’nın tövbeleri kabulüne sebeptir.” Buyurmaktadır.

Topyekûn millet olarak birlik-beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde üç ayların ve mübarek günlerin önemi büyüktür. Recep ayının son günlerini yaşadığımız bu günlerin barışa, huzura, Cenab-i Hakk'a yakınlaşmaya olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Yaşar Yiğit