~~OLUR MU?~~


Yatağına küs ırmağım, durgunum

Ruhumda ölen  nağmeden vurgunum

Limanlarda bir gemiyim, yorgunum

Lisân-ı kâl'imi bilen olur mu? 

**

Yedi cennet bahçesiydi, allanan

Neş'e-i muhabbetlerdi 

ballanan

Dalda körpe bir goncaydı, sallanan

Lütfuna dair bir kelam, olur mu? 

 **

Günden bir fiskeydi aşan, o ışık

Berfu tez eriten Gün' e, alışık 

Yaprak; dala, suya teşne, çok aşık

Ah-u zârımı duyanlar, olur mu? 


AYSER MASMANACI BEŞOĞLU

Eğitimci şair ve yazar

8 NİSAN 2021


AÇIKLAMALAR

Lisân-ı kâl : Sözle anlatım, söylemek

Neş-e i muhabbet : Neşeli sohbetler

Berfu : Kar tanesi

Teşne : Susamış, susamak

Ah-u zar : Ağlama, dövünme