KİLİS'TE RAMAZAN (2. BÖLÜM)


-Heee.. İşte ben de saçımı ağ (ak) edip örücüm ( öreceğim) aha beyle (işte böyle) sizing yüzüngünüzden.

-Sen fazla ürümeden (çok konuşmadan) benge (bana) şu sındıyı getir. Hem de aşa bir bak, bişmiş mi. Birez (biraz) bık bıklorsa ( kaynıyorsa) altını kıs.

-Aha sındı, yemeyinde altını kıstım.

-Ane biz istanbul' a geleli kaç yıl oldu. Niye halen Kilis dilini konuşoruk, şu ağzımızı düzeltemedik? Niye kibar kibar konuşmoruk biz?

-Tehe'e... mulama sıçan, şuna bak hele... Yumurtadan çıkmış da kabığını beğenmor  Sankilem seni İstanbul'a zembilden endirmişler. Ülümstretmeye seniii ( ölmeyesin).

Kilis dili esasında İstanbul dilini okşor, okşor da esas dilimizi onlar hesıtlollar ( kıskanıyorlar. .

 -Kez ane kez, benim canım çok sıkılor, acık benge (bana) Kilisi anlatsene. Ben çok küççüktüm bura göçtüğümüzde. Eklıma kıt gelor ramazanlar.

-Ahhh.. Kızım ahhh... Nerden getirding  Kilis' i eklıma?

Kilis' te ramazanlar bir başkadı. Top atıldığından alem sufranın başına otururdu. Her gün bir çeşit yimekler yapılırdı. Balcan (patlıcan) kebapları, öruglar bişirilirdi, lor böyrekleri, kazan kebapları kuru dolmalar, mercimekli küfteler hele bir de sarı yağdan, sitti simidinden, bir yağlı küfte edeller ki aha şeyle (şöyle) bayılıng. sini sini fırın yapmaları fırınlara gönderilirdi, al kırmızı bişer gelirdi Hele bir de miceddere vardı kine saf Kilis zeytinden bol soğanı cast! Deyi tavlıycıng ( soğanları yağda kavuracaksın) yanında koruk suyundan samsaklı sulu salata yanında balcan turşusı.. . Abooohhh... Yime de yanında yat. Hele  Eşecik Parkı 'nıg arkasında bir Ezzet  (İzzet) Usta vardı, bir Kilis tavası yapardı, bir tava yapardı bes görücüng, barmaklarımızı yirdik!

-Eee... Ane başka ne yemekler yapılırdı Kilis' te?

-Neblim kızım, herkeş ( herkes) halına göre... Kimi  bulgur aşından samsak aşı, kimi eşkili yehni (ekşili ufak küfte), yada yoğurtlu küfte,  lebeniğeden bulgur aşı, kölüg aşı, kıymalı küfte (içli köfte), datlı malhıta, eşkili malhıta, tirit, ekmeğaşı... Neblim daha saysam sebeh (sabah) olur.

Komşular ne bişirdilerse alayından da  nefisleri kalmasıng deyi birbirine birer sehen ( sahan) aş  verillerdi.

-Eeee.. Sonra

-Kele kırtçalmıya (dert tutmaya) seni emi, beni heneye(lafa) tutong şimdi aş dibine yanar get de  şu kazanıg altını söndür yeriiii...

-Söndürdüm. Bişmiş.

-Eeeeee... De anlat sonra nolurdu?

-İftardan sonra çoluk, çocuk alayımız toplanır terebühe giderdik. Baban hanı camıdakii imam ecele(acele) kıldırırsa o camıya bizi eletirdi. Hele Tekye camısında bir Abdullah hoca vardı. Alem daha farzını kılmadan O hoca 22 rekeet namazı birden kıldırırdı. O yüzden adına jet Abdulla dellerdi. (Devam edecek)

 

Eğitimci Şair ve yazar;

AYEL MASMANACI BEŞOĞLU

Gaziantep