KİLİS ' TE ESKİ BAYRAM HAZIRLIKLARI / ŞİİR


Bayrama  az kalasıya başlanır

 Kilis'te o eski bayram hazırlıklarına

Kilitlendi gözlerim

sevinç ve heyecanla, karmaşayla... 

Yaptığımız bayram hazırlıklarını

Bilemezsiniz ne çok özledim !


İşe yün yıkayarak  başlardık.

Yorgan yastık...

Kirli bir şey bırakmaz yıkardık.

Ardından ev  çıkartırdık!

 Ev nasıl mı çıkartılır Kilis’ te ?

Bakın bu da ilginç işte !


 Evde ne varsa çıkartılır havuşa

Hortum tutulur tavan  direk aralarına.

Bir kışın işi pisi gitsin diye !

Sonra ellaçlı fırçayla 

duvarlar yunur  hortum ile

Bakmışsın ki  annem yerlerde !

Fırlatmış atmış ceyran

Pirize   kaçan su ile.

“-Akkıllım" der bir tanesi. 

"Sigortayı gevşetmedin mi "?


Gözleri yuvasından fırlamış,

 “Vah kele arvadı  ceyran çarpmış ! “

İçirdikleri bir kaşık Sandalyağı ile

Olay kapatılmış. 

Fukarada korkudan  tohum kalmamış !


 Kuş pencereleri, camlar hazna, çıkma

tazar arisili olur.

Perdeler akşamdan duzlu  suya konur.

Ertesi günü  kanaviçelere  ütü vurulur..

 “ Güle güle kirlet “ duası  okunur.


İki gün dinlendikten kelli,

Sıra gelir yiyeceklere...

Konu, komşu geceleyin toplanır

sıra  ile  evlerde.

Önce  dökülür bayram pilavına  konacak  arpa şehriye .


 Sonra  sıra gelir kahkeye ....gerebice Ağa  gerebiç, Paşa  gerebiç ! .. Gıldır gıldır   eder  Paşa gerebiç !

Toplanırdık bir odaya   

Konu komşu kız, gelin

Hanek haket, dedikodu, şaklebenlik!


Kimi  kaynanasını, 

kimi görümünü keserdi 

Kimi herifini  över,   kimi şişerdi..

Ah bacım... vah bacım ! 

Diye   başlardı  yakınmalar..

Ardından gelirdi fıkralar..


 Fatma bacı ‘ ya anlattırırlardı

“ Hedikçi ‘ nin dediğini, 

Önce leh .. leh  ! 

 Sonra kahkahayla vururlardı tahtaya

Gerebiç   kelibini..


Sahur  vaktini etmişler yerenlikle...

 Beş tepsi gerebiç,

 4 tepsi  kehke  olmuş beş dekkede.

 “Evin herifi gelmiş   Kehveden ,

Kağın gidek evimize.. “

Ev   sehebi “ : Elinize , kolunuza sağlık

Nere gidorsunuz ? Oturun kele  !

Aha bilabar yirik taman kalın hele!”

 Güle güle yiyin anam !

Allah alayımızı çıkarsın

 dayman  bu günlere....


Aysel Masmanacı Beşoğlu