SENİ ANDIM MAHSUNİ


Sarı sazın çaldın esen yellere

Başın aldıp gittin gurbet ellere

Neden hak diyerek düştün dillere

Bilmem sorayım mı, sormayayım mı?


Naçar deli gönül sözden anlamaz

Gezer diyar diyar aşksız kalamaz

Yoksulu zengini hiç ayıramaz

Bilmem sevinsem mi, sevinmesem mi?


Pir Sultanıydın yeni asırın

Sazın çala çala  azdı nasırın

Köy, şehir demedin serdin hasırın

Bilmem demesem mi yoksa desem mi?


Hazmedemedin hiç bozuk düzeni

Sabır sebat ile gördün sezeni

Sen gibi görmedim dobra Ozanı

Bilmem yazmasam mı, yoksa yazsam mı?


AYSEL MASMANACI BEŞOĞLU 

17 Mayıs 2021

Gaziantep