MERCİDABIK ZAFERİ


Bundan tam beş yüz beş yıl önce

Yirmi dört Ağustos deyince

Yavuz Sultan Selim yüzünü Doğu' ya çevirdi iyice. 

 

Memlük Sultanı Kansu Gavri

Orduya verdi Savaş emri

"Mercidabık' tı" cenk yeri

Orada erler döktü teri. 


Halep Kuzey' i kan revandı

Memlükler'in hali yamandı

Sultan Selim baş kahramandı

Kansu Gavri sözü "Aman"! dı. 


Memlükler Halep' e kaçtılar

Selim'e Mısır yolu açtılar

K. Gavri' ye ecel saçtılar

Doğu' yu Osmanlı' ya kattılar. 


 Üç kıta Osmanlı' ya Kuldu

Cihan hakimiyeti kurdu

Baharat yolu O' nun oldu

Şehit olan cenneti buldu. 


AYSEL MASMANACI BEŞOĞLU 

24 Ağustos 2021

Osmanlı Devleti' nin  yüce Hanedanı Yavuz Sultan Selim'in Doğu ve Güneydoğu' daki topraklarını genişletme çabasındaki büyük zaferi; Memlüklerin komutasındaki Kansu Gavri ile memleketim Kilis' in sınır komşusu olan Halep' in Kuzey' indeki Mercidabık Ovası' nda gerçekleşmiştir. Savaşın sonunda Lübnan, Suriye ve Filistin Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.  Savaşta şehit düşenlerin Ruhları Şadolsun.