Oğuz Kaan DestanıO gün Kara Han' dan bir müjde vardı

Ay Kağan' a hazdan dünyalar dardı

Bir oğul doğurdu sanki ak/ kardı

Yüzü gök renkliydi ağzı bir hardı.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Anasından ilk sütünü tam emdi

İçkiler istedi eti çiğ yedi

Kırk günde atını koşturup bindi

O eşi bulunmaz yüce yiğitti.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Hayvanlarla dolu büyük ormanda

Bir gergedan varmış tam o zamanda

Avcılar korkudan giremezlermiş

Oğuz onu vurmuş bir gün hazan'da.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Obası Oğuz'u sevdi bir anda

Türk' ün tek Kağanı oldu sonunda

Gök -Tanrı gizemi vardı soyunda

Birgün Tanrı'sını andı çadırda.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Karanlıkta gökten bir ışık yanar

İçinden çok güzel bir de kız iner

Kız gülünce onda Gök -Tanrı güler

Oğuz Han ile kız  sev/evlenirler.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Gün, Ay, Yıldız adlı üç oğlu olur

Yüreğinde evlat aşkını solur

Gölde bir ağaçta bir kovuk görür

Orada da güzel bir kız oturur.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Saçı ırmak dal/dalgası gibidir

Gözleri sanki bir deniz dibidir

Dişleri incinin taneleridir

O' nu da sevmiştir bir mecnun gibi.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

O hatundan bile üç oğlu olur

Gök, Dağ, Deniz diye isim konulur

Halkı ile şadlık şölen kurulur

Bozkurt'un peşinde yola koyulur.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Emretmiştir; dağ ve deniz aşılsın

Güneş Tengrimize kamu tanınsın

Gök kubbe kutsalı ulus bilinsin

Sözüme itaat der ki edilsin.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.


Bunu duydu Urum Kağan reddetti

Oğuz O'na savaş bir teklif etti

Buz Dağı' na çadır serdi gerdirtti

O çadıra da bir ışık seyretti.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

Işıktan gök tüylü hem gök yeleli

Boz bir kurt çıktı ki bir de görmeli...

Dedi: Ordun benle hem yürümeli

Karadağ' a vardı bozkurt yeleli.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Urum - Oğuz ile cenke tutuştu

Onlar da Oğuz'a mağlup olmuştu

Oğuz o hanlığı ondan almıştı

Urum kendisine esir katmıştı.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Yeniden o kurdu hep izlediler

İtil Irmağına tezce geldiler

Oğuz Beyi Uluğ oldu Ordu Bey

Bir sal dolusuyla Tilmen geçtiler.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Buluş Oğuz Han'a pek de hoş geldi

Uluğ Türk'e "Kıpçak" sanını verdi

Atı Buz Dağ' ına tam kaçıverdi

Karaman Bey ona " işte at" dedi.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Oğuz Kağan buna çok da sevindi.

Senin adın artık "Karlug'tur dedi

O 'nu orduya da  başkan etmişti.

Kurt ile yoluna revan eyledi...

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Gök bozkurt Çürçet' te birden durmuştu

Kağan Oğuz'a o, kafa tutmuştu

İki kağan cenke tam tutuşmuştu

Çürçetler de Oğuz'a hem yenilmişti.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Oğuz'un ordusu önündeki kurt

O' na kazandırmış birçok güzel yurt

Almış Hind, Balkan'ı, Suriye, Tangut

Bu toprakları toptan yurda katmıştı.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Oğuz Han ganimet, çok rağbet gördü

Veziri Uluğ Bey bir rüya gördü

Yay gündoğusunda  - günbatısıydı

Gümüş okları da kuzey' i gördü.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 

Yorulan yaşlanan koca Oğuz Han

Veda vaktini de düşündü her an

Toprağı pay etti oğullarına

"Bozok /Üçok" dedi onlara san.

Oğuz Kağan mertti, yiğit bir Türk'tü.

Düşmanları ondan çekindi korktu.

 AYSEL MASMANACI BEŞOĞLU

6. 09. 2021


GAZİANTEP

************

        Toydan sonra Beylere ve halka Oğuz Kağan şuniarı söyledi :

     " Ben sizlere Kağan oldum.

Alalım tay ile kalkan

Nişan olsun bize buyan

Bozkurt olsun bize Uran

Av yerinde yürüsün Kulan

Daha deniz daha Müren

Güneş bayrak gök kurıkang."

 

***********

Oğuz Kağan bu toydan sonra dünyanın dört bir tarafına elçilerle şu mektubu gönderdi.

 " Ben Uygurların Kağanıyım yeryüzünün dört bir köşesinin Kağanı olmam gerekir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime baş eğerse hediyelerini kabul eder ve onu dost edinirim.  Kim baş eğmezse gazaba gelirim. Onu düşman bilirim. Onunla savaşır ve yok ettiririm."

     Oğuz Kağan' ın Urum Han ile savaşmasının nedeni ; Urum Han' ın Oğuz Kağan' ı tanımayışı ve O' na boyun eğmeyişidir. .

 

KAYNAKLAR :

* İslam Ansiklopedisi

* Dede korkut Masalları 1

*  Oğuz name TDV

Yazıcıoğlu Ali' nin tarihi