EL ATINA BİNEN ÇABUK İNER


AKP iktidarı ile iyice meydana çıkan bir gerçek şu ki; bizdeki siyasi iktidarlar ecnebilerin talimatlarıyla hareket etmektedirler. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle cereyan etmektedir.

AB ve ABD nin çizdiği rota doğrultusunda problemlerimize sözüm ona çözümler aranmakta, neticeye bakınca sorunların çığ gibi büyüdüğü ve çözümsüzlüğe doğru yol aldığı açıkça görülmektedir.

 

Ecnebilerin talimatları ile gidilen yolda gelinen nokta; Gerek ekonomik, gerek siyasal, gerek kültürel çöküntünün hissedilir derecede arttığıdır. Elin ecnebilerinin ağzına bakıp; kanunlar çıkarmak, anayasalar düzenlemek, uygulamalar yapmak; milletimizin doğasına ters düşmekte, dolayısıyla Millet olma vasıflarımızı süratle kaybetmekteyiz.

 

Ülkede artık ayrılık rüzgarları esmekte, dün birlikte olmaktan zevk duyanlar, ayrılık şarkıları söylemekte, bölünmenin parçalanmanın ayak sesleri gelmektedir. Milli bir duruştan, milli bir oluştan ve milli bir modelden yoksun iktidarın, ecnebi aklıyla ancak buraya kadar gelebileceği zaten belliydi. Görünen köy kılavuz istemez. El aklıyla, el diliyle, el eliyle yapılanlar kime fayda sağlamış ki bize sağlasın!

 

Mustafa Kemal Atatürk da bu konuda milletimizi uyarmıştı;

“Artık vaziyeti düzeltmek için Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Halbuki;Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleri ile, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.” (6 Mart 1922 T.B.M.M.)

 

Gidilen yol, çizilen rota, asla milletimize hayır getirmeyecektir. Atalarımız bizleri ayıktırmak için gereken bütün sözleri söylemişler… Bir kaçını aktaralım:

 

El adama akıl verirde ekmek vermez.

 

El ağzına bakan, avradını tez boşar.

 

El atına binen çabuk iner.

 

El ayranı ciğer soğutmaz.

 

El eliyle yılan tut, bir ucunu yalan tut.

 

El gömleği ile gerdeğe girilmez.

 

El, elin eşeğini türkü söyleyerek arar.

 

Elden ekmek yiyen yolda acıkır.

 

Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

 

Elin iyisinden, kendi kötümüz iyidir.

 

Millet olarak yapmamız gereken; bindiğimiz el atından bir an önce inmek, bizden olan, bizim olan, çözümlere yönelmektir. 

 

Bu çözüm uzakta değil, hemen yanı başınızdadır. Adıyla, sözüyle, özüyle, modeliyle, bize ait olan biri…Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ve eseri Milli Ekonomi Modelidir.

 

Görmemekte, anlamamaktaki inadınız; ancak ve ancak çözümü zorlaştırır, yaraları azdırır, ölümü hızlandırır. Aklın yolu birdir, görene!

 

UĞUR KEPEKÇİ

www.ugurkepekci.com