Düpedüz intihar


Kibritin alevi değince uca
Baştan duman tüter sanki bir baca
Çürütür, mahveder ömrü koskoca
Düpedüz intihar derler adına.

Uzun günlerini kısaltır sonda
Şimdi sen tellendir keyfle balkonda
Hastalık ve illet tükenmez onda
Düpedüz intihar derler adına.

İlkel bir tutkudur âleme işte
Yokuşta öksürtür, kehler inişte
Ölüm adım adım kulak kirişte
Düpedüz intihar derler adına.

Meyhâne, bar, pavyon, yeri, yatağı
Çoğunu delirtir alkol durağı
Çürütür, yok eder kanser batağı
Düpedüz intihar derler adına.

Âşık ELHÂNÎ? yi dinle bu demde
Güzellikler, iyilikler âdemde
Gel düşme evlâdım tütüne sen de
Düpedüz intihar derler adına.

UĞUR ELHAN
1990