Hz. Mehdi kimdir? Hz. Mehdi’nin görevi nedir?
Ahmet Benlioğlu

Ahmet Benlioğlu

Hz. Mehdi kimdir? Hz. Mehdi’nin görevi nedir?

13 Mayıs 2014 - 23:05

Bu konuyu pek kıymetli büyümüz sayın Prof. Dr. Haydar Baş hocamız sayısı onları aşan konferans, panel, TV. Programı ve koca bir Ehl-i Beyt külliyatı ile çok açık deliler ile ortaya koydu. Bu konudaki çalışmalarının halen devam ettiğini biliyoruz. Yeni çıkacak olan külliyatın diğer kitaplarını hasretle beklemekteyiz.

Hal böyle iken yaptığımız birebir sohbetlerde esnaf, memur, din görevlisi, eğitimciler de olmak üzere insanımızın bir kısmının bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gördük. Bir kısmın ise Mehdi ve Mehdi inancı konusunda bilerek; inşallah bilmeyerek yanlış yönlendirmeler yaptığına da üzülerek şahit olduk.

Bu sebeplerle karınca kararınca yine hocamızın eserlerinden faydalanarak ve onun engin hoşgörüsüne sığınarak bu konuyu ele almayı uygun gördük. Tabi burada suç bu konuyu bilmeyenlerin değil, bin yılı aşkın bir süredir Emevi dayatmalarını insanımıza din diye yutturanlarındır.

Bu konuya girmeden önce Ehl-i Beyt ne demek kısa anlatmamız gerek.
Ehl-i Beyt, kelime mânâsı olarak Resûlullah’ın (s.a.v.) ev halkını ifade etse de, ayetler ve Hz. Peygamberin (s.a.v.) hadisleri ile sabittir ki, Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Fâtıma (a.s.), Hz. Ali (a.s.), Hz. Hasan (a.s.) ve Hz. Hüseyin (a.s.) Ehl-i Beyt’tir.

Ehl-i Beyt’i sevmek Meveddet ayetinde duyurulduğu gibi; “De ki: Ben bu (peygamberliğimi tebliğime) karşılık sizden yakınlarıma sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum” (Şûrâ, 23) bu ayetle sabittir ki, Ehl-i Beyti sevmek aslında farzdır. Bu konuya işaret eden ayetler oldukça fazladır. Konu benzer ifadelerle Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimizin mübarek hadislerinde de ifade edilmektedir.

Hz. Peygamberin (s.a.v.) efendimizin hakka kavuşmasında hemen sonra başlayan Ehl-i Beyt’in çilesi Hz. Ali (a.s.)’ın ardından Hz. Hasan (a.s.)’ın, Hz. Hüseyin (a.s.) ve yanındakilerin kerbelada acımasızca katledilmesi (şahadetleri) ile zirveye çıkmıştır. Bu çile yüz yıllarca sürmüş ve bize göre halen devam etmektedir ki henüz Mehdi (a.s.)’ın zuhuru açıkça gerçekleşmemiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimizin birçok hadiste haber verdiği on iki imamın on birinin şehit edilmesi hatta taraftarlarının da türlü belalara dûçar olmaları ve çoğunun öldürülmesi de bu çilenin devamıdır. Sayın hocamız Prof. Dr. Haydar Baş beyin Ehl-i Beyt Külliyatında en ince ayrıntısına kadar anlattığı bu olayların çözüm noktası Ehl-i Beyt’in gasp edilen hakkını ve “dahi intikamını alacak” İslam’ı bütün bid’atlardan Muhammedi bir anlayışla temizleyecek zincirin son halkasının adı Hz. Mehdi’dir.

Hz. Mehdi (a.s)’ın kısa künyesi şöyledir. Ebu’l Kasım Muhammed Hüccet b. Hasan-ı Halis. Hicri 255 yılı Şaban ayının yarısının gecesi Samerra şehrinde dünyaya geldi. Babası Hz Ali (a.s)’ın kutlu neslinden on birinci imam Hasan El Askeri, Annesi Nergis Hatun’dur. İmam Mehdi (a.s) kuvvetli rivayetlere göre doğar doğmaz konuşmuş ve şahadet getirmiştir. Onun bazı lakapları şunlardır: Hüccet, Mehdi, Halef-i Salih, Kaim, Muntazar ve Sahibu’z Zaman’dır. Bunlar içinde en çok bilineni Mehdi’dir. Onu bazı sıfatları şunlardır: genç, uzun boylu, güzel yüzlü, hatta ay yüzlü diye tabir edilen bir güzelliğe sahip, güzel saçlı, saçları omuzlarına dökülen, hafif uzun burunlu, parlak ve açık alınlı olmasıdır.

Hz. Mehdi (a.s.)ın iki gaybeti yani kayıp olma hadisesi olacaktır. Birinci yaklaşık yetmiş yıl bir rivayete göre yetmiş dört yıl sürmüştür. İkinci gaybeti ise günümüze deyin halen devam eden gaybetidir. Bu arada şunu belirtmekte fayda var Hz. Mehdi (a.s.)’ın ikinci gaybeti çok uzun süreceğinden onun tekrar gelmeyeceğini ifade edenler olmuştur ve olacaktır.

Bu sebeple şu hadis-i şerif hatırlamakta fayda var. Abdullah Bin Abbas’tan
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Doğrusu halifelerim, vasilerim ve Allah’ın benden sonraki halka hüccetlerim on iki tanedir. İlki kardeşim, sonuncusu ise evladımdır.’ Dediler ki; Ya Resûlullah, kardeşim kimdir? Buyurdu ki; ‘Ali Bin Ebu Talib’dir. Dediler ki Evladın kimdir? ‘Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracak olan Mehdi’dir. Beni hak üzere müjdeleyici olarak gönderene and olsun ki, eğer yeryüzünün ömründen sadece bir gün kalsa dahi Allah, o günü o kadar uzatacak ki sonunda oğlum Mehdi huzur edecektir. Allah’ın ruhu İsa bin Meryem gökten inecek ve O’nun arkasında namaz kılacak. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak saltanatı doğuya ve batıya ulaşacaktır.

Mehdi (a.s) hakkında bu ve benzeri hadisler oldukça fazladır. Biz anlaşılır ve kısa olması bakımından en dikkat çekicileri ve açık olanlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Konu hakkında daha geniş ve aydınlatıcı bilgi için sayın Prof. Dr. Haydar BAŞ hocamızın Ehl-i Beyt külliyatından “İmam Hasan El Askeri ve İmam Muhammed Mehdi” kitabını okuyabilirsiniz

Ahmet BENLİOĞLU

 

Bu yazı 5218 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • A Ali BULDUK
    2 yıl önce
    Allah razı olsun hepinizden en azından bilmediklerimizi öğreniyoruz bizi aydınlatiyor allah ilminizi daim eylesin inşallah allah a emanet olun amin

Son Yazılar