Nuh'un Gemisi (Enis Karani Arda)
Reklam
Misafir Kalem

Misafir Kalem

Nuh'un Gemisi (Enis Karani Arda)

06 Eylül 2014 - 22:51 - Güncelleme: 30 Ocak 2016 - 09:34

Kur'an da veya sünnette Sunni-Alevi, Şii-Ehli Sünnet var mı Allah aşkına. Peki Kuran da ne var; Ehl-i Beyt var. Ey Kuran mealcileri ve de tefsircileri neredesiniz? Peki Kur'an ne diyor: Ehli Beyt diyor Ehli Beyti övüyor. Efendimiz “Ehlibeytim Nuh'un gemisi gibidir” diyor. “Ona binerseniz kurtuluşa erersiniz” diyor. Ey Kutlu Doğumda sünneti hatırlayanlar siz neredesiniz? 

Şura suresi 23. ayet de Allah; Rasulüne şunu söylemesini emrediyor: "Size tebliğ ettiğim ‘Din'e karşılık herhangi bir ücret istemiyorum, ancak akrabalarımı sevmenizi istiyorum. " Abdullah b. Abbas bunlar Ali Fatima Hasan ve Huseyindir diyor.

Ali imran S. 61. ayet-i kerimede konumuzu ilgilendiren ayette "Geliniz, sizler ve bizler dahil olmak üzere, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı" emri üzerine Efendimizin Ehl-i Beyti'ni alıp çıkmasıdır. Kimlerin Ehl-i Beyt oldukları hiç bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bu ayetle açıkça belirtilmiştir. Ehl-i sünnet mufessirleri ilgili onlarca ayet belirtirler...

Hz. Aişe validemiz diyor ki;''Bir sabah vakti Peygamber evden çıktı. Üzerinde keçi kılından dokunmuş nakışlı bir mırtı bulunuyordu. Hasan geldi, onu içine aldı, Hüseyin geldi, onu da içine aldı, daha sonra Fatıma geldi, onu da içine aldı, en son Ali geldi, onu da mırtısının içine alarak şu ayeti okudu: Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, (Rics'i) sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. (Ahzab S. 33)

İmam Tirmizi Süneninde (3722) Abdullah b. Abbas'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte, Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Allah size nimetler verdiği için Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğiniz için de beni sevin. Beni sevdiğiniz için de Ehl-i Beytimi sevin."

İmam Beyhaki'nin Şu'ab el-İman (2/189-1505) rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: " Bir kimse beni kendi nefsinden, akrabalarımı ve ehlimi de kendi akrabalarından fazla sevmedikçe imanı kemale ermez".

El-Hakim en-Neysaburi el-Müstedrek (3/163 - 4720) Ebu Zerr el-Ğifari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Ebu Zerr diyor ki: "Beni tanıyanlar, zaten beni tanıyor, tanımayanlara diyorum ki: Ben Ebu Zerr'im, Peygamberin şöyle söylediğini işittim: ‘Şunu bilin ki ! Ehl-i Beytim'in misali Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binse kurtulur. Her kim dışında kalırsa boğulur.' (Yani onlarla beraber olanlar kurtulur, onlarla beraber olamayanlar ise helaka gider.)

İmamBuhariSahihi'nde(3712,4036,4241) Hz. Ebu Bekir'den şunu rivayet ediyor: "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki benim için Peygamber'in akrabalarına iyilik etmek, kendi akrabalarıma iyilik etmekten daha sevimlidir."

Yine İmam Buhari Sahihi'nde (3713, 3751) Hz. Ebu Bekir'den şunu rivayet ediyor: "Muhammed (sav)'in akrabalarının hakkını gözetin (haklarını koruyun)"

İmam Tirmizi'nin es-Süneninde (3130) rivayet ettiği hadis-i şerif'de Enes b. Malik (ra) şöyle diyor : "Rasulullah sabah namazına çıkarken Altı ay Fatıma'nın kapısından geçerek onlara şöyle sesleniyordu: Ey Ehl-i Beyt namaza, Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden murdarlığı giderip sizi tertemiz kılmak diler. (Ahzap S. 33)

Ayrıca bu konuda müdellel eserler ortaya koyan Prof. Dr. Haydar Baş Hocamın Ehli Beyt Külliyatında Ehli sünnet âlimlerinden derlenmiş yüzlerce ayetin, sunni kaynakların ve binlerce hadisin metnine ulaşabilirsiniz.

Yine Mezhep imamlarımızın hepsi Ehli Beyt taraftarı ve İmam Ali yandaşıdır. İmam Caferi Sadık mezhep imamlarının ilki ve hocası ve aynı zamanda Ehli beyt imamlarının 6.sıdır. İmam Azam Ebu Hanife Ehl-i beyti sevme ve tarafında olma uğrunda şehid düşmüş, İmam Cafer'e talebe olmasaydım helak olurdum demiştir. İmamı Şafii Ehl-i Beyti sevmenin ve ona uymanın farz olduğunu (Ali imran 61. ayeti delil göstererek) belirtmiş ve kendisinin rafizi olmadığını ancak Ehl-i beyti sevmek rafizilik ise kasemle rafizi olduğunu söylemiştir. İmamı Malik ve İmamı Hanbel hep bu istikamet üzere bulunmuşlar, eserler vermişler ve böyle talebeler yetiştirmişlerdir.

Bizlerin müslüman oluşu Ehl-i Beyt imamlarının 8.si olan İmam Rızanın Merv şehrine ziyareti ve Türkleri irşadıyla başlar. Yani Türkler Emevi zulmüne ve kavmiyetçiliğne karşı Ehl-i Beyt tarafında bulunmuş , Ehl-i Beyt kanalıyla müslüman olmuş İslama ve İmam Rızaya gönülden bağlanmış ve bu sevgiyle yoğrulmuştur. Ve yine Meşrep imamlarımızın da hepsi Ehli Beyt taraftarı ve İmam Ali yandaşıdır. Hoca Ahmet Yesevi, Horasan erenleri, Hacı Bektaş Veli ve Alperenler bunun ispatıdır. Kocaman bütün Anadolu bunun ispatıdır...

Anlamadığım anlayamadım nokta şu. Bu kadar ayet, hadis ve Ehl-i sünnet kaynakları ve tarihimiz varken nasıl bu kadar kısa bir sürede bu topluma bin yıllık bu aşk unutturuldu da, Nuh'un gemisine binmeyerek kurtuluşa ermekten vazgeçti?
Aksi halde bu gemi haricinde "hadisi şerifin kaçınılmaz tecellisi olarak" helak olacak tefrikaya düşmekten, küresel güçlerin yemi olmaktan bizi ne kurtarabilir? Anlayamıyorum.

© 2014 Microsoft Koşullar Gizlilik ve tanımlama bilgileri Geliştiriciler Türkçe

Bu yazı 856 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar