Gaye kulluk, vasıta zikrullah
Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş

Gaye kulluk, vasıta zikrullah

13 Haziran 2020 - 10:22

Prof. Dr. Haydar Baş’ın 20.06.2001 tarihinde kaleme aldığı köşe yazısıdır:

Aktüel konularla fazlaca iştigal ederek makaleler kaleme alıyoruz. Ancak asıl maksat olan kulluğun îfâ ve edâsında gerekli olan yolları ihmal ediyoruz. Bu sebeple istedik ki, bugünkü makalemizde, "bizi Yaradana yürüme ve de O'nunla olma nasıl olabilir"in gereklerini izah ederek Allah'ı anmanın lüzumunu, faziletini, insan olmamızdaki önemini ifade edelim.

Ancak Allah'a kul olsun diye yaratılan insanın, bu kulluk vazifesini îfâ edebilmesi için nefis tezkiyesi, yani Yaratıcısı ile arasındaki bütün perdelerin aradan kalkması şarttır. Bütün perde ve engeller tek tek aradan kalkmalıdır ki, insan Bezm-i Elest'te Rabb'ine verdiği sözü yerine getirebilsin. İnsan ruhuna Elest Bezmindeki şeklini hatırlama yolunu açan ibadet Allah'ı zikretmek, O'nu anmaktır. Zikir yoluyla insan unuttuğu, ayrı düştüğü Rabb'ini hatırlar ve O'na yönelir. Bu cihetiyle zikrullah insanoğlunu Allah'a taşıyan bir burak hükmündedir.

Elest Bezmi'nde Allah'a (cc) "Evet Sen bizim Rabb'imizsin" (A'raf: 177) diyerek söz veren ruhlar, dünya sahnesine geldikten ve beden kafesine hapsolunduktan sonra bir çok perde ile perdelenince, insan bu sözü ve bu sözün verildiği o meclisi hatırlamaz olmuştur. O meclis ki, orada insanoğlu Rabb'ini müşahede etmiş, cemalini görmüştür. Zikirle insan bu meclisi ve bu mecliste seyrettiği Yaratıcısının cemalini hatırlar, kulluk yolunda muhabbet ve istekle yürümeye başlar. Böylece yaradılış gayesi istikametinde hayatını tanzime yönelir ki, insanoğlunun huzuru ve mutluluğu da bu nüktede gizlidir. Bu sebeple Cenab-ı Hak, "Dikkat edin! Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur" (Ra'd: 28) buyurmuştur.

Bütün ibadetlerin özü olan zikir Allah ile kul arasındaki engelleri kaldırır, insanı kulluğun zirvesine eriştirir. İmam-ı Muhammed Bakır Hazretleri, "Yıldırımlar, mümin, gayri mümin herkese isabet eder. Bunun tek istisnası Allah'ı zikreden kimselerdir" demek suretiyle, zikrullahın insanoğluna kazandırdığı hâli ifade etmektedir.

O halde, gönlümüzü Yaradan'a açmak ve O'nun muhabbetiyle uyanık tutmak istiyorsak, dilimizin Allah'ın zikriyle meşgul olması şarttır.

Elimiz kârda, gönlümüz Yaradan'da olsun diyor, hayırlar diliyorum.

Bu yazı 5339 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar