Aradığın şey kimliğini ortaya koyar
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Aradığın şey kimliğini ortaya koyar

13 Mart 2020 - 14:33

Hazreti Mevlâna; "Can konağını aramadaysan, cansın; bir lokma ekmek arıyorsan, ekmeksin. Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir: Neyi arıyorsan O'sun sen."

İnsanoğlunun yaptığı iş, görünüşten çok taşıdığı niyeti ile değer bulur. Onun içindir ki Yüce Peygamberimiz (s.a.a.); "Ameller niyetlere göredir." Buyurmuştur.

Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın bizlere verdiği sorumluluk duygusuna eriştikten bu yana memleketimizde cereyan eden hadiselere ibret nazarıyla bakmış, yapılan doğru ve yanlış işleri tahlil etmiş, acaba bu aziz millete biz ne verebiliriz, kim ne verebilir, onların dertlerine kim ne kadar derman olabilir, diye düşünmüşüzdür.

Şehit kanlarıyla sulanan, enbiya ve evliyanın nefesiyle hayat bulan topraklarımızın; geçmişte elde ettiği başarıların temelinde "gönül bağı ile bu topraklara bağlı insanların gayretlerini görmekteyiz"

Gönül bağı ile Allah’ın rızasıyla yola çıkıp, niyet ve gayretlerini hep o yönde ortaya koyduklarında neticenin başarı ve bereket olduğunu görmekteyiz.

Şu andaki toplumsal durumumuz, geçmişle övünmekten öte bir şey değildir. Halimiz ve yolumuz pek de hayra alamet görünmüyor.

Toplumsal yapımız fertlerin gönül yapısının aynada görünüşü, içimizin dışımıza yansıması olduğuna göre gönül alemimizi tahlil etmekle işe başlamak lazımdır.

İnsanların nefsani duygularının esiri olduğu zamanımızda, toplumsal çıkarlardan çok, kişisel çıkarlar öne çıkmıştır. Maddeye esir olan bir gönül yapısıyla Hak adına maddeyi imar edebilmenin mümkün olamayacağı ilahi bir hakikattir.

Bunun da topluma yansıması; gönül bağıyla değil de başka şahsi menfaat bağlarıyla bağlı olanların idareleriyle ve muameleleriyle karşı karşıya kalmışızdır.

Bizi idare edenler uzaydan gelmediğine göre, toplumun fertleri tarafından seçildiğine göre, bu durumu; toplumun tercihi olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Toplumsal yaşantının istenilen düzeyde iyileşmesi için o toplumun fertlerinin aradıkları şeylerin ve gidilen yolun doğru olması şarttır.

Bozuk bir düşünce yapısı neticesinde; niyet ve tercihlerin (arayışların) düzgün olmasını beklemek zaten imkansızdır.

Toplumsal yaşantının düzelmesi için önce; toplumdaki vatandaşların tercihlerine etki edecek en önemli unsur olan niyetlerinin düzeltilmesi şarttır.

Şu an toplum, bulmuş olduklarını önceden niyet etti, sonra aradı, sonra tercih etti ve neticesinde de yaşadığı hali buldu!

Madem ki aradığımız şey arayışımıza değer katmaktadır. O zaman güzeli bulmak için güzellikler aramak lazımdır. O yolda niyet ve çaba ortaya koymak lazımdır. İşte Hazreti Mevlana’nın işret ettiği arayıştaki nükte budur.

"Can konağını aramadaysan, cansın; bir lokma ekmek arıyorsan, ekmeksin. Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir: Neyi arıyorsan O'sun sen."

Uğur Kepekçi

Bu yazı 413 defa okunmuştur .

Son Yazılar