Atatürk'ün dini istismar edenlerle savaşı -2-
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Atatürk'ün dini istismar edenlerle savaşı -2-

16 Eylül 2020 - 14:25

Atatürk, 16 Mart 1923 senesinde Adana'da Türk Ocağı'nda esnafla yaptığı konuşmada ne diyor:

"Bizi yanlış yola sevk eden kötü niyetliler, bilesiniz ki son zaman din perdesine bürünmüşler, güvenli ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle aldatmışlardır. 'Hafta tatili dine aykırıdır' gibi hayırlı, akla ve dine uygun konular hakkında, sizi kandırmaya çalışan kötü niyetlilere inanmayın. Hangi şey ki; akla, mantığa, halkın menfaatlerine uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur.

Bir şey akla ve mantığa, milletin çıkarlarına, İslam'ın çıkarına uygunsa; kimseye sormayın, o şey dinîdir. Eğer bizim dinimiz akla, mantığa uygun düşen bir din olmasaydı, en mükemmel olmazdı.

Mustafa Kemal'in hayali incelendiğinde gerek gençlik yıllarında gerek harp döneminde ve sonrasında genç Cumhuriyetle beraber süreçte dine aykırı bir tek sözü yoktur. 

İslam dini için söylenmiş övgü dolu sözler O'na aittir:

“Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer. İnsana hüzün verir. Mutlaka bir şeye inanacağız. Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir. İslam dini hepsinden üstündür.”

Din perdesini kullananların İslamiyet'i saptırdığını ifade eder:

“… Tereddütsüz diyebilirim ki, bugünkü İslam dini başka, Peygamberin zamanındaki İslam dini başkadır.  Gerçek İslamiyet, yaratılışından gelen mantıklı bir dindir. Hayalleri, yanlış düşünceleri, boş inançları hiç sevmez, özellikle nefret eder.”

Yine din istismarcıları hakkında saltanatın kaldırılmasıyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada; “... Böyle adi ve sefil hilelerle hükümdarlık yapan halife ve onlara dini alet yapmaya tenezzül eden sahte ve imansız âlimler tarihte rezil olmuşlar ve daima cezalarını görmüşlerdir "der.  (Saltanatın kaldırılması hakkında Meclis'te konuşmadan). 

Mustafa Kemal, bu beyanları ile gerçek din âlimleri ile gerçek din istismarcılarını, dini siyasete alet eden dincileri ayırmaktadır. 

Yine şöyle der: "Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz ... Görürsünüz ki; milleti mahveden, esir eden fenalıklar hep din kisvesi altında küfür ve melanetten

gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar. Halbuki elhamdülillah hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız." 

Mustafa Kemal, Anadolu'nun kurtuluşunda din adamlarından destek almasına rağmen sadece Nakşi olanlarından bu desteği görmemesi, İslamiyet'i değiştiren hocaların anlaşılmasında önemlidir. 

"Zira vatan sevgisi imandandır" buyurur, Hz.  Peygamberimiz (s.a.v). 

Kurtuluş Savaşı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan ve isyancı şeyhlerin öldürüldüğü bazı isyanlar Mustafa Kemal’e dinsiz denilmesine bahane edilmiştir. 

Ancak, sabittir ki; bu isyanların tamamı İngiliz etkisindeki Nakşilerin çıkardığı, kurtuluş hareketini baltalamayı destekleyen bilinçli isyanlardır. 

Mesela Konya'da bir Nakşibendi şeyhi olan ve Konya halkı üzerinde derin tesiri bulunan Zeynelabidin Hoca örneği… (Prof. Dr. Haydar Baş /Hoşgeldin Atatürk sayfa 547-554) (Devam edecek)

Uğur Kepekçi

Bu yazı 324 defa okunmuştur .

Son Yazılar