Hz. Fâtımâ'nın isimleri (3)
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Hz. Fâtımâ'nın isimleri (3)

09 Mart 2021 - 03:32

Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Kendisi için kaleme aldığı şaheserden mübarek isimlerinin mana ve faziletleri hakkındaki bilgileri, bu makalemizde sona erdireceğiz. Diğer isimlerini önceki makalelerde aktarmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim müsaadenizle:  

TAHİRE:

Hz. Fâtımâ, hayatı boyunca kadınlara mahsus lohusalık kanı veya hayız kanı görmemiştir. Ibn-i Abbas, Peygamberimizden şöyle rivayet eder: "Kızım Fâtımâ beşerî bir huridir. Hayız kanı görmez, Allah O'nu ve sevenlerini ateşten koruduğu için Fâtımâ adını almıştır."

İmam Muhammed Bâkır da Biharü'l-Envar isimli eserinde (43/19) aynı konuyu rivayet etmiştir.

ÜMMÜL EİMME:

İmamların anası mânâsınadır. Cennet gençlerinin efendisi Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin O'nun iki oğludur. Ve On iki İmam O'nun soyundan gelmiştir.

RAZIYE VE MERZİYYE:

Cenabı Hakk’ın kendisi için takdir ettiği her şeye O'nun rızası için tahammül etmiştir. Kendisinin Allah' in rızasını kazandığı ile ilgili ayetler vardır; İnsan Sûresi 8 ve Mâide Sûresi 119.

“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan Suresi /8. Ayet).

“Allah şöyle buyuracaktır: Bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur.” (Maide Suresi / 119. Ayet).

MUHADDESE:

Kendisiyle melekler konuştuğu için bu isim kullanılmıştır. Cebrail (aleyhisselam) kendisine görünür ve O'nunla konuşurdu.

İshak bin Câfer şöyle diyor: İmam Sâdık (aleyhisselam)'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Fâtımâ (aleyhisselam)’a Muhaddese adı verildi. Çünkü gökyüzünden melekler inip İmran kızı Meryem'e nida ettikleri gibi O'na da şöyle nida ederlerdi:

“Ey Fâtımâ! Allah gerçekten Seni seçip tertemiz yarattı ve bütün âlemlerin kadınlarından üstün kıldı.

Ey Fâtimâ! O halde Rabbine itaat et, secdeye kapan ve rükû edenlerle rükû et,

Bu şekilde melekler Hz. Fâtımâ ile, Hz. Fâtımâ da meleklerle konuşurdu."

(Prof. Dr. Haydar Baş / Hz. Fâtımâ / genişletilmiş 2. Baskı / Sayfa 143-147).

Değerli dostlarım; Yüce Allah, Hz. Fâtımâ (aleyhisselam) gibi bir nimeti bizlere lütuf olarak vermiştir. Bu şerefe layık olmak, ancak Ona sevgi duymak, söz ve fiillerini zevkle yerine getirmekle olur. Allah bizlere, Onun yüce şefaatini nasip eylesin. Âmin.

SESLİ DİNLEMEK İÇİN

Bu yazı 346 defa okunmuştur .

Son Yazılar