İslam'a itirazlara genel bir bakış
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

İslam'a itirazlara genel bir bakış

11 Ocak 2021 - 12:41

Değerli okurlarım! Rahmetli Haydar Baş Hocamız; “Halkımızın dinimiz İslam’ın en temel konularda dahi hafızasını kaybederek dini ve milli bütünlüğümüzün derin yaralar aldığını; kendini sapık akımlara karşı korumakta zorlandığını” dile getirirdi.

Hatta; “Halkımıza gusül abdestini anlatmaktan başlayın. Göreceksiniz inandığını iddia edenler arasında dahi gusül abdestini bilmeyenlerin çoğunlukta olduğunu göreceksiniz” ifadesini kullanırdı. Yaptığımız çalışmalarda buna bizatihi şahit olduk.

Toplumda deizm ve ateizm akımlarının yayılma katsayısının arttığını ortaya koyan anketler Hocamızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.   

Bu sebeple yepyeni bir başlık altında Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın “İslam’a İtirazlara Kuran-ı Kerim’in Cevabı” şaheserinden dinimiz İslam ile alakalı temel konularla alakalı önemli bilgiler aktarmaya çalışacağız.

İslam’ın temel vasıflarını ortaya koymadan önce Kur’an ve Sünnet ölçüsü ile ortaya konan eserin yazılma maksadını açıklayan konu başlığı “İslam’a itirazlara genel bir bakış” ifadesiyle hocamızın tespitlerini aktaracağız.

Yaptığımız bu araştırmaları ve analiz yazılarını ayrıca küçük çapta hazırladığımız E-Kitap çalışması olarak şahsi sitemizde ve Kilis Postasında “Analiz” bölümünde hizmetinize sunarak Onun ölmez fikirlerinin gönülden gönüle aktarılmasına vesile olarak nasiplenmek muradını taşıyoruz:  

“Cenâb-ı Hakk tarafından vahiyle gönderilen İslâm Dini, temiz, nezih ve kâmil bir yapıyla tesis ve ikame olunmuştur.

Bu ilahi gerçek en güzel manada ise Resulü Ekrem (s.a.v.) ve O'nun Ehl-i Beyti tarafından yaşanmıştır…

Ehl-i Beyt anlayışından sapmalar ise; arızi ve sonradan oluşmuştur ki, bu sapmalar tarihi gelişim içerisinde "İslam’a İtirazlar" olarak kendisini göstermiştir.

Ancak her şeyden önce burada şu temel soruyu sormak gerekir kanaatindeyiz: Gerçekte kendisine itiraz edilen İslam nedir? Hangi kriterler bize İslam’ı gerçek yönleriyle tanıtır?

İşte bu sebeple "İslam nedir?" sorusuna ana hatlarıyla cevap vermeyi; bu cevaptan sonra ise, İslâm'a itirazlar neden daha çok hadis-i şerif, mezhep ve meşrepler üzerinde yoğunlaşıyor?' sorusuna açıklık getirmeyi zaruri buluyoruz.

Eserin ilerleyen bölümlerinde ise muhtevayı genişletecek, itirazların müşahhas ve pratik boyutlarıyla tahliline çalışacağız

Bu yaklaşım tarzı, aynı zamanda İslam’ın tarihi süreç içerisindeki yaşama şeklini kronolojik olarak ortaya koyacaktır.

Böylece günümüzde Islama yapılan itirazların tarihi kökeni ve sebepleri anlaşılarak; geçmişin tecrübesiyle günümüze ışık tutulacaktır. Ve görülecektir ki; İslam’a itirazlarda maksat mesnet ve tutum değişmemekte, değişen sadece figüranlar ve maskeler olmaktadır.

Tabiatıyla dün olduğu gibi bugün de her türlü saptırma gayretine rağmen İslam, asliyyetini koruyacak ve kıyamete kadar insanlığın tahrif edilmemiş tek kurtuluş yolu olarak kalacaktır.” (Prof. Dr. Haydar Baş / Din Tahripçilerine Kur’an-ı Kerim’in Cevabı / Sayfa 3-4)

Uğur Kepekçi

Bu yazı 416 defa okunmuştur .

Son Yazılar