İslam'ın temel vasıfları (4)
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

İslam'ın temel vasıfları (4)

15 Ocak 2021 - 00:43

Hak din İslam’ın doğru anlaşılması üzerine Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın Din Tahripçilerine Kur’an-ı Kerim’in cevabı eserindeki tespitleri arasından İslam’ın temel vasıflarından “İslâm Ekmeldir” bölümünü aktaracağız:

Eserin mükemmelliği, müessirinin kemaline delildir.

Bu hakikati şöyle de ifade edebiliriz: İslam eserinin müessiri Cenâb-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf bulunması; O'nun eserlerinden hidayet kaynağı olan İslam dininin de ekmel bir din olmasını gerektirir.

Evet İslam, ekmeldir: ".... Bugün size dininizi ikmal ettim üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim..."(Maide/3) âyet-i kerimesi bunun ifadesidir.

Ekmelin anlamı ne noksanı ne de fazlalığı olan demektir.

Dolayısıyla âyet-i celîlede Yüce Allah: "...size dininizi ikmal ettim" buyurarak İslam’ın ne noksanı ne de fazlalığı olmadığını beyan ediyor.

Noksanı yoktur; zira noksanlık, acziyettir ve kemalat eksikliğidir. Fazlalığı yoktur; zira fazlalık, lüzumsuzluk ve abesle iştigaldir. Cenâb-ı Hakk (c.c.) ise noksanlıktan ve abesle iştigalden münezzehtir. Binaenaleyh O'nun eseri olan İslam da elbette ki; "ekmel" olacaktır.

Keza, İslam’ın ekmel oluşuna, Kur'ân-ı Kerîm 'in ekmeliyeti şehadet ettiği gibi; ilim, hikmet, akl-ı selim, İslam’ın tarihi seyri ve tecrübeler de şehadet etmektedir.

İslam’ın ekmel oluşunun pratik anlamı ise şudur: Hiçbir beşer, bu Allah’ın binasına bir şey ilave etmek veya çıkarmak hususunda kendisinde güç bulamayacaktır. Aşağıdaki âyet-i celile İslam'ın ilahi bir bina olarak her zaman korunacağının bir garantisidir: "Kur’an-ı biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız." (Hicr/9)

İslam’ın diğer temel vasıflarından biri de “İslâm Hakk'tır”

Hakk; Hakikat, gerçek, değişmez, ezeli ve ebedi düsturlar manzumesi demektir. Zaman ve mekânın değişmesiyle herhangi bir değişikliğe uğramaz."

"…Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın." (Ahzap/62)

Zaman ve mekanla değişen eşya ve olaylar, kabuk mesabesindeki vasıtalar ve detaylardır. Öz, mana, fıtrat değişmez. O halde fıtratı esas alan ve insan fıtratına hitap eden İslam elbette ki değişmeyecektir.

"...Allah 'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın Allah in kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın."(Fatır/43)

Keza, ilm-i ezeli ve ebedisiyle, san at ve kudretiyle, Lâtif ve Habîr sıfatlarıyla Cenâb-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi eseri olan İslam elbette ki zaman ve mekân kayıtların a bağlı olarak değişmeyecektir.

Bunun pratik anlamı ise şudur: İslam’ın bir kısmı, hatta bir ayeti bile değiştirilemez. Değil bir ayet, Kur’an’ın bir kelimesine itiraz etmek veya inanmamak küfrü gerektirir:

“.... Yoksa siz kitabın bir kısmına in anıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünyada ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise, en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yap makta olduğunuzdan asla gâfil değildir.” (Bakara/ 85)

Cenâb-ı Hakk’ın ism-i şeriflerinden biri de "Hakk" tır.

Allah (c.c), 'Hakk' olduğuna göre bu isminin tecellisi gereği, O'nun dini olan İslam da haktır ve hakikattir. (Prof. Dr. Haydar Baş / Din Tahripçilerine Kur’an-ı Kerim’in Cevabı/ Sayfa 10-11) (Devam edecek)

Uğur Kepekçi

Bu yazı 419 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar