Kaza namazının hükmü hakkında -6-
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Kaza namazının hükmü hakkında -6-

02 Temmuz 2020 - 18:03

Prof. Dr. Haydar Baş’ın Kuran ve Sünnet Işığında Büyük İslam ilmihali Namaz eserinden elde ettiğimiz bilgilerden kaza namazının hükmü hakkındaki bilgileri aktarmaya devam ediyoruz:

“Bir kimse, bir namazı kılıp kılmadığından şüphelense, namazın vakti henüz çıkmamışsa onu yeniden kılar. Namazın vakti çıktıktan sonra şüphelense, bir şey yapması gerekmez. Çünkü farzın sebebi olan vakit çıkmıştır. Bir Müslümanın namazını vaktinde kılmış olması ise bir asıldır.

Bir kimse kaza namazını kılarken, cemaatle vakit namazına başlanacak olsa, namazını tamamlamadıkça cemaate katılmaz, ister tertip sahibi olmasın.

Kazaya kalan aynı vaktin namazı, cemaatle de kılınabilir. Yani, eğer bu namaz cehri ise imam kıraati cehren kıraat eder. İsterse okuyuşunu gizli yapar. Münferit olarak kaza edecekse isteğe bağlıdır. İsterse cehren kıraat eder, isterse okuyuşunu gizli yapar.  Cehren okuması daha faziletlidir. Kıraati gizli olan bir namaz, kaza edileceği zaman ancak gizli olan bir kıraatle kaza edilir.

Namaz konusunda tertip sahibi olmak hakkında da birkaç kelime bilgi paylaşalım:

“Üzerinde kazaya kalmış namaz borcu bulunmayan yahut kazaya kalmış namazların toplamı beş vakti geçmemiş bulunan kimseye tertip sahibi denir yani bir kimsenin tertip sahibi sayılabilmesi için en az altı vakit namazı kazaya kalmamış olmalıdır.

Tertip sahibi olanın hem kaza namazları arasında hem de kaza namazları ile vakit namazları arasında sıra gözetmesi şarttır. Bu durumda tertip sahibinin kaçırdığı namazı kaza etmeden vakit namazını kılması caiz değildir ancak kaza namazını kıldığı takdirde vakit namazını kılacak kadar vakit kalmazsa bu durumda önce vakit namazını kılan kazaya kalmış namazlar birkaç tane olur da vakit bunlardan yalnız bir kısmı ile vakit namazına müsait bulunursa sahih olan görüşe göre sırayı gözetmek gereği düşer. Kaçırdığı namazlarda da tertibe uymak zorundadır. Örneğin kaçırdığı sabah namazını kılmadan öğle namazını kılamaz (İmam Şafi’ye göre kazaya kalan namazlar da vakit namazların arasında sıra gözetmesi şart değildir müstahabdır.)  (Prof. Dr. Haydar Baş/Kuran ve Sünnet ışığında Büyük İslam İlmihali Namaz/ sayfa 1111-1120) (devam edecek)

Uğur Kepekçi

(sesli olarak dinlemek isteyenler aşağıdaki linkten istifade edebilir)

http://www.yenimesaj.com.tr/kaza-namazinin-hukmu-hakkinda-6-H1345442.htm

Bu yazı 477 defa okunmuştur .

Son Yazılar