Kur'an bize yeter mi? -4-
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Kur'an bize yeter mi? -4-

16 Ekim 2020 - 02:16

Kur’an bize yeter” sözündeki anlamın saptırılmasına olan itirazımızı Kur’an’dan delillerle çürütmeye ve hakikati nefsimizden değil pınarın gözünden Kur’an’dan ayetlerle izaha çalıştığımız analizimizi bu makalede sona erdiriyoruz. Büyükler derki; “anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az!

“Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de yalanlandı; elçileri ise, kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi.” (Fatır/25)

Kimse kafasına nefisine göre Kur’an’a anlam vermeye kalkışmasın diye peygamber gönderildiği de Kur’an’da haber veriliyor:

“Ey Kitap Ehli, elçilerin arası kesildiği dönemde: "Bize müjdecide, bir uyarıcı da gelmedi" demenize (fırsat kalmasın) diye size apaçık anlatan elçimiz geldi. Böylece müjdecide, uyarıcı da gelmiştir artık. Allah her şeye güç yetirendir. Maide Suresi/19)

“Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı; onlara, yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları ve eziyete uğratıldıkları şeye sabrettiler. Allah'ın sözlerini (va'dlerini) değiştirebilecek yoktur. Andolsun, gönderilenlerin haberlerinden bir bölümü sana da geldi.” (En'am /34)

“Onlara ne zaman bir ayet gelse, derler ki: "Allah'ın elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilene kadar biz kesin olarak inanmayacağız." Allah, elçiliğini nereye vereceğini daha iyi bilir. Bu, suçlu-günahkarlara, kurdukları hileli-düzenleri nedeniyle şiddetli bir azap ve Allah Katında bir küçüklük isabet edecektir.” En'am /124)

Allah, resulüne itaat etmeyi emrediyorsa Peygambersiz bir dinle gelenlerin dini kabul görmeyecektir:

 “Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Kur’an’ı ve Resulullah’ın öğütlerini işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin!” (Enfâl, 8/20)

“Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehitlerle ve Salihlerle birliktedir. İşte bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisâ, 4/69)

Peygambere itaat ve emirlerine uymak konusunda emirlere uyanlar cennet ehli, uymayanlar cehennem ehli olacağını bildiren ayetlerden birkaçını da aktararak konumuzu bitirelim:

“Allah'a ve O'nun Resûlü'ne iman edenler; işte onlar Rableri katında Sıddıklar ve şehitler (veya şahid)lerdir. Onların ecirleri ve nurları vardır. İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise; işte onlar da cehennem halkıdır.” Hadid /19)

“Ülkelerden niceleri vardır ki, Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrine karşı gelip azmışlar, böylece Biz de onları çetin bir hesaba çekmişiz ve onları benzeri görülmedik bir azapla azaplandırmışız.” (Talak / 8)

Peygamber Allah’ın elçisidir. Allah’tan gelen elçiye nasıl davranırsanız dünyada ve ahirette ona göre muamele görürsünüz:

 “Peygamber size her ne getirirse onu alın, sizi neden men ederse ondan da sakının.” (Haşr/7)

Bu kadar ayet ve izahlardan sonra “Kur’an bize yeter” sözünün nelere mal olduğunu, bu mantığın Kur’an’a ters olduğunu anlatabildik ise mutluluk duyar Allah’a hamd ederiz. Niyet ve gayret bizden, tercih sizden hidayet Allah’tandır.

Uğur Kepekçi

Bu yazı 520 defa okunmuştur .

Son Yazılar