Namaz sonrası tespihat
Reklam
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Namaz sonrası tespihat

23 Mayıs 2014 - 01:14

Dünkü yazımızda Namazı bitirdikten sonra okunacak olan tespihatın önemi hakkında hadisler aktarmıştık. Biz o yazımızda sadece tespihatın önemini hatırlatmak istedik. Detayını yazmadık. Bu yazımızda da eksik kalan kısmını ve bazı açıklamaları da aktararak güzel kazanımlara devam etmek istedik. Rabbim tesirini ilhak eylesin. Âmin.

Namazdan selamla çıkıldıktan sonra “Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.” denilir. (Ya Rabbi sen selamsın, selam da sendendir. Yüceltilmeye ve saygıya layık olan sensin.)

“Alâ Rasulina salavat” (Peygamberimiz üzerine salavat getirin) sonra da bir defa selavat getirilir.

Daha sonra: "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."(Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır.)

Bu tespihatın önemi hakkında efendimiz söyle buyurur:

"Kendisi ağaç dikerken yanına Resülullah aleyhissalâtu vesselâm uğrar ve: "Ey Ebu Hureyre! Şu diktiğin nedir?" der. "Kendim için bir fidan dikiyorum!" cevabını verir. Aleyhissalâtu vesselam: "Sana, senin için daha hayırlı bir dikilecek fidan göstereyim mi?" buyurur. Ebu Hureyre: "Göster! Ey Allah'ın Resülü!" der. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm: "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilahe illallahu vallahu ekber (Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür)" de! Bunu söylersen her bir kelimesi için sana cennette bir ağaç dikilir."(Kütüb-i sitte /7098)

Daha sonra Ayetel Kürsi okunur: “Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.” (Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, Hayydir, Kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.)

Peygamber Efendimiz (s.a.a.) bir hadislerinde ayetel kürsi hakkında şöyle buyurdu: "Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH'u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir." (Beyhâki)

Daha sonra 33 defa Sübhanalah: (Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.)

33 defa Elhamdülillah( Hamd Allah'adır)

33 defa Allahu ekber ( Allah en büyüktür.)

Sonunda da bir defa "Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr" (Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.) Okunur. Daha sonra da dua yapılır.

Değerli dostlarımıza namaz sonrası tespihat hakkında bazı bilgileri tekrar hatırlatmak istedik. Rabbim namaz, dua ve bütün ibadetlerimizi kabul buyursun. Amin.

Uğur Kepekçi / 23 Mayıs 2014

 

Bu yazı 382 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar