Recep ayı ve Regaib gecesi
Uğur Kepekçi

Uğur Kepekçi

Recep ayı ve Regaib gecesi

27 Şubat 2020 - 10:09 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 - 10:22

Gerek Allah ile kul arasında gerekse de kulların birbiriyle münasebetleri, istenilen güzellikte değil. Dünyanın hemen her yerinde, Müslümanlar birbiriyle kavgalı; kimse kimsenin elinden, dilinden ve komşuluğundan emin değil.

Peygamberimizin buyurduğuna göre imanımız da tehlikede; "Komşusu kendisinden emin olmayan kimse iman etmiş olmaz." (Müslim, İman, 18)

Görünen manzara budur. Kimsenin birbirini kandırmasına gerek yok. Bir toplumda istenmeyen haller hâkim ise o toplumdaki fertlerin mutlaka istenmeyen halleri düzeltmek için bir gayret ortaya koyması gerekmektedir. İyileşme kişinin kendinden başlamalıdır.

Bu iyileşme eylemine başlamak için üç aylar çok ciddi fırsatlardır. Çünkü Yüce Allah bu zamanlarda ortaya konacak iyilikleri, diğer zamanlara göre daha fazla önemsemekte, bu zamanlarda yapılan güzel amellere daha fazla sevap vereceğini, o kulundan daha fazla razı olacağını işaret etmektedir.

Peygamberimiz Receb ayı ve Regaib gecesiyle alakalı şu müjdeleri vermiştir:

"Receb Allah'ın ayıdır, Şaban Benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" deyince Resûlallah Efendimize (s.a.v.) soruldu: "Ya Resûlallah, Receb ayı için Allah'ın ayı denmesinin sebebi nedir?

Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mâni vardır. Bu ayda, Allah Teala peygamberlerinin tevbelerini kabul görmüştür. Allah-u Teala bu ayda peygamberlerini düşmanlarından korumuştur.

Bir kimse Receb ayını oruçlu olarak geçirir ise Allah-u Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:

Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.

Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.                       

Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da emin kılar.

Bu arada yaşlı biri kalktı; Resûlallah Efendimize halini şöyle anlattı: ‘Ya Resûlallah, ben, Receb ayının tümünü oruçlu geçiremem. Buna gücüm yetmez’

Bunun üzerine Resûlallah Efendimiz şöyle buyurdu: ‘O halde ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan bir gün tutarsın. Böyle ettiğin takdirde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira yapılan iyilikler on misli sevap getirir. Ancak, siz Receb ayının ilk cuma gecesini gaflet içinde geçirmeyesiniz. O, öyle bir gecedir ki; melekler o geceyi Regaib diye anlatırlar. Şöyle ki; o gecenin üçte bir geçtiği zaman, semalarda ve yerlerde ne kadar melek varsa, hemen hepsi, Kâbe ve civarında toplanır. Allah-u Teala onların hallerine muttali olur ve şöyle buyurur: Ey meleklerim ne dileğiniz var ise Benden dileyin. 'Şöyle derler; 'Rabbimiz, Senden dileğimiz odur ki; Receb ayında oruç tutanları bağışlayasın.' Onların bu dileği üzerine Allah-u Teala, 'Bu dileğinizi yerine getirdim' buyurur." ((Abdülkadir Geylanî/ Gunyetü't-Talibîn/Sayfa: 551)

Receb ayı ile birlikte Yüce Peygamberimiz sürekli şu duayı yaparlardı: "Allahumme barik lena fi Recebe ve Şa'ban ve belliğna Ramazan” (Allah'ım! Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.)

Mademki Yüce Peygamberimiz bu duayı yapmış ve tavsiye etmiştir, biz de bu duayı çokça yapıp faziletinden istifade etmemiz lazımdır. Recep ayınız ve Regaip geceniz mübarek olsun, Rabbim bugün ve gecelerden istifade etmeyi nasip eylesin.

Uğur Kepekçi

Bu yazı 667 defa okunmuştur .

Son Yazılar