Ehl-i Beyt paydasında kardeşlik

Hep söyleriz “İcmal bir mekteptir” Haydar Baş Hocamız “İcmal gençliği milletimizin yıkılmaz kalesidir.” Dediğini. İşte size bir örnek sunacağım. Kilis Postasına bir yazı yollanmış. Yazının kimin tarafından yazıldığına bakınca gururum bir kat daha arttı. Yazıyı Gaziantep İcmal Gençliğinden 10.sınıf öğrencisi yazmış.


Ehl-i Beyt paydasında kardeşlik

Hep söyleriz “İcmal bir mekteptir” Haydar Baş Hocamız “İcmal gençliği milletimizin yıkılmaz kalesidir.” Dediğini. İşte size bir örnek sunacağım. Kilis Postasına bir yazı yollanmış. Yazının kimin tarafından yazıldığına bakınca gururum bir kat daha arttı. Yazıyı Gaziantep İcmal Gençliğinden 10.sınıf öğrencisi yazmış.

Lise 2.sınıf öğrencisinin yakaladığı bu mantık değme hocalara taş çıkartacak bir mantık. Kimse kusura bakmasın ama isterim ki bu yavrumuzun yazısını başta diyanet işleri başkanımız sonra müftülerimiz sonra da halkımız okusun da ibret alsın…

Eline gönlüne sağlık Ayşe Nurdan kızım. Alnından ve gözlerinden öpüyorum. Yazdığın oranda sana Kilis Postası gazetemizde yer var. Yazılarını yayınlama sözü veriyorum. Şimdi kızımızın yazısını okuyalım:

Ehl-i Beyt paydasında kardeşlik

Sünni ve Şii dünyası Ehl-i Beyt paydasında kardeştir. Bu kardeşliğin bozulması açısından her yola şu an ve daha öncelerinde başvurulmuştur. Nebevî kaynak harici yalan hadislerle ve Gadr-i Hum Hutbesinin 222 Sünni alimin eserinde yer almasına rağmen bu bağlılığı bozmak için çabalamışlardır.

Nitekim biz de bu bağlılığı Sayın Üstadımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın yazmış olduğu eserlerden istifade etmiş ve hakikate kavuşmuş olduk.

Konu başlığından da anlaşıldığı üzere Şii aleminin Sünni aleminin kardeş olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi bunu kanıtlarla açığa kavuşturalım. (Prof. Dr. Haydar Baş/Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt kitabından alıntılardır.)

Öncelikle Şiilik nedir anlayalım. Hz. Ali'yi seven ve Ehl-i Beyt' in yolunda gidenlere Şii veya Şia denir. Biraz daha açıklığa kavuşturacak olursak; Şii alemi Hz. Ali'nin (a.s.) imametini, Gadr-i Hum gününde Resulullah' ın (s.a.a.) beyan ettiği hutbesiyle kabul edilir. Ehl-i Beyt Ekolü bu gerekçe ile Hz. Ali' nin hilafetini hutbenin 6 yerinde geçen "Kendisinden sonra Hz. Ali'nin vasisi ve halifesi" olduğunu beyan etmesiyle doğrulanmıştır. Şunu söylemek farz oldu ki: "Peygamber Efendimize bizi ulaştıracak olan asıl şey de Ehl-i Beyt' ten geçer."

Ehl-i Sünnet alemi ile Şii aleminin İmanın ve İslam'ın şartları konusunda ki görüşlerini ifade edersek arada hiçbir fark dahi olmadığını yıllarca süre gelmiş bu nifakı aradan çıkarmış olacağız.

Ehl-i Sünnete göre imanın şartları:

1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak,

2- Meleklere inanmak,

3- Kitaplara inanmak,

4- Peygamberlere inanmak,

5- Ahiret gününe, ölümden sonra dirilmeye inanmak,

6- Kader' e inanmak, hayır ve şerrin Allah' tan geldiğine inanmak.

Şia'nın iman esasları:

1- Tevhid: Allah'ın tek ve bir olduğuna inanmak

2- Nübüvvet: Peygamberlere inanmak

3- Mead: Ölüme, ölümden sonra dirilmeye, kıyamet gününe ve kıyamette insanların işledikleri amellerden dolayı adaletle hesaba çekilmelerine inanmak

4- Adalet: Hayrın ve şerrin Allah' tan olduğuna inanmak

5- İmamet: Hz. Muhammed (s.a.v.) ' den sonra İmam Ali' nin (a.s.) ikametine inanmak, diğer ön bir imama inanmak

Sünnilere göre İslâm'ın şartları

1-Namaz kılmak

2-Oruç tutmak

3- Zekât vermek

4- Hacca gitmek

5- Kelime-i Şehadet getirmek

Şialara göre İslâm'ın şartları

1- Namaz

2- Oruç

3- Zekât

4- Hac

5- Humus

6- Cihad

7- Emr-i bi'l maruf

8- Neyh ani'l-münker

9-Tevella: Allah'ın sevdiğini sevmek

10- Teberra: Allah'ın düşmanına düşman olmak

Görüldüğü üzere gerek Şiilikte gerekse Ehl-i Sünnet' te "imamet" konusunun dışında bütün kurallar aynıdır. Bu da şunu gösteriyor ki yıllarca kulaktan doğma yanlışlıklarla bu iki alem arasına nifak tohumları serpilmiştir. Fakat biz bunu açıklığa kovuşturduk. Umarım hepimiz de bu yazıdan istifade etmişizdir.

Ayşe Nurdan Boztepe ~ Gaziantep İcmal Gençlik Üyesi