Senin korumandan başka yol yok

İmam Ali (a.s) bir münacâtında şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Günahtan korunmak için Senin korumandan başka bir yol yoktur. Senin isteğin dışında iyi işlere ulaşmak mümkün değildir. O halde Senin istemediğin bir paya nasıl ulaşabilirim? Eğer Senin koruman bana yardım etmezse nasıl günahtan sakınabilirim?"


Senin korumandan başka yol yok

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah onlara hücceti tamamladıktan sonra mutlu olanlarını iman vesilesiyle korudu ve mutsuz olanlarını ise isyanları sebebiyle kendi başlarına bıraktı."

İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Teâlâ birinin güzel niyet sahibi olduğunu bilirse onu kendi ismetine (koruması altına) alır."

Nevf'ul Bukali şöyle diyor:

Müminlerin Emiri Ali'nin (a.s) süratle gittiğini gördüm. Ona, "Nereye gidiyorsun ey efendim" diye arz ettim.

İmam şöyle buyurdu: "Beni bırak ey Nevf! Arzularım beni sevgiliye (Allah'a) doğru çekiyor."

Ben şöyle arz ettim: "Ey efendim! Arzuların nedir?"

İmam şöyle buyurdu: "Arzu ve ümitlerimin kendisine yöneldiği kimse daha iyi bilir. O'ndan başkasına söylememe gerek yok. İnsanın kendisine hoşluk ve ihtiyaçlarında Allah'tan başkasını ortak kılmaması edep olarak yeter."

Ben şöyle arz ettim: "Ey Müminlerin Emiri! Ben dünyevi ihtiraslara kapılmak konusunda korku içindeyim."

İmam şöyle buyurdu: "O halde neden korkanların sığınağına ve ariflerin mağarasına sığınmıyorsun?"

Ben şöyle arz ettim: "Beni de oraya hidayet et."

İmam şöyle buyurdu: "Allah yüce ve azimdir. Ümidini O'nun güzel lutfuna bağla ve himmetini ve gayretini O'na yönlendir. Kalbini her türlü musibetten uzak tut. Eğer sana hayatı daraltırsa ben onun açılacağını garantiliyorum. Bütün vücudunla münezzeh olan Allah'a yönel. Zira o şöyle buyurmaktadır: 'İzzetime ve celalime yemin olsun ki, Benden başkasına ümit bağlayan kimsenin ümidini ümitsizliğine dönüştürürüm. İnsanlar arasında ona horluk elbisesini giydiririm, onu kendi yakınımdan uzaklaştırırım ve onunla olan ilişkimi keserim.'

Ey Nevf! Allah'a şöyle dua et: Eğer Seni övüyorsam bu bana verdiğin ihsanlar sebebiyledir. Eğer Seni ululuyorsam bu Senin kendi isteğinledir. Eğer seni takdis ediyorsam (kutsuyorsam) bu Senin gücünledir. Eğer Senden başka ilah olmadığını söylüyorsam bu Senin kudretin ve gücünledir. Eğer bakıyorsam Senin rahmetinle bakıyorum. Eğer çiğniyorsam Senin nimetini çiğniyorum. Allah'ım! Her kim Senin zikrinin iştiyakıyla meşgul olmazsa ve Sana yakınlık makamına göçe hazırlanmazsa; hayat kendisi için bir ölüm olur ve ölümü ise kendisine bir hasret olur."

İmam Ali (a.s) bir münacâtında şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Günahtan korunmak için Senin korumandan başka bir yol yoktur. Senin isteğin dışında iyi işlere ulaşmak mümkün değildir. O halde Senin istemediğin bir paya nasıl ulaşabilirim? Eğer Senin koruman bana yardım etmezse nasıl günahtan sakınabilirim?" (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

H. Okan Egesel

(Kilis Postası Haber Merkezi)