İlmi hem öğret hem de öğren

İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlmini başkalarına öğret, başkalarının ilmini de öğren. Zira bu işle hem ilmini sağlamlaştırmış olursun ve hem de bilmediğin şeyi öğrenmiş olursun"


İlmi hem öğret hem de öğren

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar, yayılan bir ilimden daha üstün bir sadaka vermemiştir."

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın rahmeti işimizi ihya eden kulun üzerine olsun."

Şöyle arz edildi: "İşinizi nasıl ihya eder?"

İmam (a.s.) şöyle buyurdu: "İlimlerini öğrenir ve onları insanlara öğretir. Zira eğer insanlar, sözlerimizin güzelliklerini bilecek olurlarsa, şüphesiz bize uyarlar."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah, âlimlerden öğretme sözünü almadıkça, cahillerden öğrenme sözünü almadı."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Münezzeh olan Allah, cahili ilim öğrenmekle sorumlu kılmadan önce, âlimi öğretmekle sorumlu kılmıştır."

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü, birisini bulutlar gibi yoğun veya dağlar gibi sağlam iyiliklerle getirirler. O şöyle der: 'Ey Rabbim! Ben bunları yapmadım, bunlar nereden geldiler?' Allah (c.c.), 'Bunlar senin insanlara öğrettiğin ve senden sonra amel edilen ilimdir' buyurur."

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim başkasına iyi bir iş öğretirse, kendisine onunla amel eden kimsenin sevabına benzer bir sevap verilir."

Şöyle arz edildi: "Eğer ilim öğrenen kimse, o öğrendiği ilmi başkasına öğretirse, yine de kendisi için aynı sevap var mıdır?"

İmam (a.s.) şöyle buyurdu: "Eğer bütün insanlara (her biri başkası vasıtasıyla) öğretecek olursa, kendisi için o sevabın benzeri vardır.

O ilimle amel eden kimsenin sevabı kendisine aynen verilir."

Şöyle arz edildi: "Hatta eğer ölmüşse de mi?"

İmam şöyle buyurdu: "Evet, hatta eğer ölmüşse bile."

İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir hidayet kapısı öğretirse, kendisi için onunla amel eden kimsenin sevabının bir benzeri verilir. Onunla amel edenlerin sevabından da bir şey azaltılmaz."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz alınan hiçbir şey ateşi azaltmaz ama ateşin sönmesi bir odun bulmaman sebebiyledir. İlim de işte böyledir. (Diğer insanların) İlimde olmaları o ilmi öğrenmek dini ortadan kaldırmaz, lakin ilmi yüklenenlerin cimriliği ilmin yokluğuna sebep olur."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlim dışında her şey harcamakla azalır."

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aklın terbiyesi için en iyi yardım öğretmektir."

İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlmini başkalarına öğret, başkalarının ilmini de öğren. Zira bu işle hem ilmini sağlamlaştırmış olursun ve hem de bilmediğin şeyi öğrenmiş olursun." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

H. Okan Egesel

(Kilis Postası Haber Merkezi)