İmam Seccad’ın Diliyle Yakarış

Rabbim! Borç tasası ve düşüncesinden, borç meşguliyeti ve uykusuzluğundan Sana sığınırım.


İmam Seccad’ın Diliyle Yakarış

"Allah'ım! Hırsın kabarmasından, öfkenin sersemliğinden, sabrın zayıflığından, kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka yeğlemekten, günahlara ısrarla devam etmekten, günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten, zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten, elimizin altındakilere kötü davranmaktan, bize iyilik yapanlara teşekkürü terk etmekten, zalime yardımcı olmaktan, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkımız olmayan bir şeyi istemekten ve bilgiyi gerektiren konularda bilgisiz konuşmaktan Sana sığınırım.

Kıyametteki en büyük tesessüften, din hususunda söz konusu olan en büyük musibetten, en acı bedbahtlıktan, kötü dönüşten, sevaptan mahrum kalmaktan ve azaba duçar olmaktan Sana sığınırım." (Sh:411)

O halde Ey Rabbim! Muhammet (sav) ve âline salat eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç. Gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki suntasını kır.

İlahi! Senden başka ihsanda bulunacak birini tanımayanın ümidini boşa çıkarma. Senden başka ihtiyacını giderecek birini bilmeyeni yardımsız bırakma." (Sh:414)

"Allah'ım! Dilersen lütfunla bizi affedersin. Dilersen adaletinle bize azap edersin. O halde, nimetinle affını bizim için kolaylaştır ve mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki, bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur. Affın olmadan hiç birimiz kurtulamayız." (Sh:414)

"Allah'ım! Muhammet (sav) ve âline salât eyle ve Kuran vasıtasıyla günahların ağırlığını üzerimizden indir. İyilerin güzel huylarını bize ver. Bizi gece saatlerinde ve gündüzün uçlarında Senin rızanı kazanmak için onu (Kuran'ı) ayakta tutanları izlemeye muvaffak eyle.

Böylece bizi, onun temizlemesiyle tüm pisliklerden temizle. Nuruyla aydınlanan ve arzulara kapılmayarak amelden geri kalmayanlardan eyle." (Sh:434)

"Allah'ım! Muhammet (sav) ve âline salât eyle ve Kuran ile yoksulluğumuzu gider. Rızkımızı bol et ve bizleri refaha kavuştur. Onunla bizleri kınanmış huylardan ve kötü ahlaktan kaçındır.

Küfrün derin kuyusundan ve nifaka yol açan şeylerden koru ki, kıyamette bizleri Senin hoşnutluğuna ve cennetlerine götürsün. Dünyada azabından ve sınırlarını aşmaktan korusun ve katındaki helalleri helal, haramları haram kabul ettiğimize tanık olsun." (Sh:434)

"Ey Rabbim! Günahlarım o kadar çok, eserlerim o kadar çirkin, fiillerim o kadar kötü, batıla dalışım o kadar pervasızca, itaatin hususunda  o kadar bilinçsiz, azap vaadinin karşısında o kadar umursamazım ki, ayıplarımı saymaktan, günahlarımı söylemekten bile acizim.

Allah'ım! İşte boynum bükük, günahların kölesi olmuş. O halde Muhammet (sav) ve aline salat eyle ve günahlarımı affederek beni bu kölelikten kurtar. Ve işte sırtım, hataların altında ezilmiş. O halde, Muhammet (sav) ve aline salat eyle ve lutfu kereminle yükümü hafiflet." (Sh:441)

"İlahi! Eğer göz kapaklarım dökülene kadar Sana yalvarıp, ağlasam. Sesim tıkanana kadar feryat etsem. Ayaklarım şişene kadar Sana ibadet etmeye dursam. Belkemiğim yerinden ayrılana kadar Sana rüku etsem. Gözlerim çanaklarından çıkana kadar Sana secde etsem. Ömrüm boyu yerin toprağını yesem. Hayatımın sonuna kadar kül suyu içsem. Bu arada dilim tutulana kadar Seni ansam ve utancımdan başımı göğe doğru kaldırmasam, bütün bunlarla tek bir günahımın bile affını hak etmiş olmam.

Eğer mağfiretini hak ettiğim zaman beni bağışlarsan, affına layık görüldüğüm zaman beni affediyorsan, bu kesinlikle hak ederek kazandığım, layık olarak hak ettiğim bir şey değildir.

O halde, uzun bir süredir ağlayıp, sızlamama, çaresizliğimin had safhaya ulaşmasına ve durumumun vahametine bakarak bana acı." (Sh:442)

"Muhammet (sav) ve aline salat eyle ve rızkı Senden gayrısinin yanında arama cehaletine karşı bize yetecek doğru bir yakin; rızık uğruna kendimizi yorup bitirmemize engel olacak halis bir güven ver bize.

Vahyinde açıkça ifade edip, kitabında and ile pekiştirdiğin vaadini, tüm yaşantımızı bizzat senin üstlendiğin, garanti ettiğin rızkı elde etmeye ayırmamıza engel kıl.

Hani Sen "Sizin rızkınız ve size vaat edilenler göktedir" Zariyat Suresi 22) buyurmuşsun ve sözün haktır, en doğrudur." (Sh:447)

"Rabbim! Borç tasası ve düşüncesinden, borç meşguliyeti ve uykusuzluğundan Sana sığınırım.

Rabbim! Borcun hayattaki zilletinden ve ölümden sonraki vebalinden Sana sığınırım. O halde, Muhammet (sav) ve âline salât eyle ve artan bir zenginlikle ya da ardı kesilmeyen, yetecek bir rızıkla borçlanmaktan koru beni." (Sh:448)

"Allah'ım! Muhammet (sav) ve âline salât eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet. Hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan bana rızık ver. Rızık peşinde koşarak ibadetten geri kalmayayım. Geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim." (Sh:448)

"Senden rızkımı kolay bir yoldan vermeni istiyorum. Çünkü Sen, ben istemeden önce, bana büyük nimetler vermiş, bunların karşısında şükretmeyi bana ilham etmiş, böylece tüm övgüleri kendine özgü kılmışsın.

O halde Muhammet (sav) ve aline salat eyle ve rızkımı elde etmeyi bana kolaylaştır. Beni, kendisine mukadder edilenle yetinen, kendisine ayrılan paya razı olanlardan kıl. Cismimin ve ömrümün geçip, giden bölümünü Sana itaatte geçmiş kabul et. Hiç kuşku yok, Sen rızık verenlerin en iyisisin." (Sh:448)

(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Zeynelabidin eseri) H: AknAydn

(Kilis Postası Haber Merkezi)