REGAİP KANDİLİNİN FAZİLETİ


Üç ayların ilki olan recep ayını idrak ediyoruz.

Peygamber efendimiz recep ayında  : "Allahumme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"  Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır Diye dua eder ve bizimde aynı duayı yapmamızı isterdi.

Hz. Muhammed (s.a.a.), “Receb Allah’ın ayıdır; Şaban Benim ayımdır; Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurunca, Resûlullah (s.a.a.) Efendimize soruldu:

“Ya Resûlallah! Receb ayı Allah’ın ayıdır, diye anlatmanızın sebebi nedir?”

Şöyle buyurdu:

“Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah-ü Teâlâ, peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah-ü Teâlâ bu ayda peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Bir kimse, Receb ayını oruçlu geçirirse Allah-ü Teâlâ üç şeyi onun için gerekli kılar.

- Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.

- Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.

- Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.”

Ashabdan bazıları buna güçlerinin yetmeyeceğini söyleyince. Resûlullah (s.a.a.), “O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğin takdirde, ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira yapılan iyilikler on misli sevap getirir. Ancak, siz, Receb ayının ilk Cuma gecesini gaflet içinde geçirmeyesiniz. O öyle bir gecedir ki; melekler o geceyi Regaib gecesidir Şöyle ki:

O gecenin üçte biri geçtiği zaman; semalarda ve yerlerde ne kadar melek varsa, hemen hepsi, Kâbe ve civarında toplanır.

Allah-ü Teâlâ onların haline muttali olur ve şöyle buyurur:

- Ey meleklerim, ne dileğiniz var ise, Benden dileyin.

Melekler şöyle derler:

- Rabbimiz, Senden dileğimiz odur ki, Receb ayında oruç tutanları bağışlayasın.

Onların bu dileği üzerine, Allah-ü Teâlâ şöyle buyurur:

— Bu dileğinizi yerine getirdim.” ( Gunyetü’t-Talibin,s.550)

Receb ayında çok istiğfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]

Receb Ayının ilk Perşembesini oruç tutar; akşam ise akşam ve yatsı namazı arasında iki rekât şeklinde on iki rekât namaz kılınır ve her rekâtta Fatiha Suresi'ni bir defa, Kadir Suresi'ni üç defa, İhlâs Suresi'ni on iki defa okunur. Namazı bitirdikten sonra ise yetmiş defa şu zikri söyler:

"Allahumme salli elâ Muhammedin, en-nebiyyi'l Ümmiyyi ve elâ Âlihi"

(Allah'ım! Ümmî peygamber Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et.)

 Sonra da secdeye giderek yetmiş defa şu zikri söyler:

"Subbûhun, Kuddûsun, Rabbu'l melâiketi ve'r-Ruh"

(Melekler ve Ruh'un Rabbi Allah, mukaddes ve bütün noksanlıklardan münezzehtir.)

Secdeden kalktıktan sonra da yetmiş defa şöyle zikreder:

"Rabbiğfir verhem ve tecâvez emmâ te'lem, inneke entel aliyyu'l e'zam."

(Allah'ım! Bağışla, merhamet et; hakkımızda bildiğin kötülüklerimizden geç; doğrusu en yüce ve ulu ancak sensin.)

Sonra bir daha secdeye giderek yine yetmiş defa şöyle söyler:

"Subbûhun, Kuddûsun, Rabbu'l melâiketi ve'r-Ruh"

(Melekler ve Ruh'un Rabbi Allah, mukaddes ve bütün noksanlıklardan münezzehtir.)

Sonra da hacetlerini ister; inşallah icabet olur.

                                                                            ALAİDDİN ÖZKAR 17.02.2021