AKCURUN CAMİ/ UĞUR ELHAN


Akcurun Camii'nde bu gün ikindi vakti.

Sakin ve dingin hava ruha verir takati

Bati penceresinden giren bir gün işiğı

Aydınlığı yayıyor iplik iplik saati.


Namaz sonrasıdır bu sessiz sakin havası

Kalanlar ihtiyardır, vakte tesbih duası

Yüzyıllardır çekilir elde dilde gönülde

Hem sevinci yaşanır hem sabırla tasası.


Uğur Elhan