İmam Hüseyin'i Çocukken Kim Hapsetti?

Hüseyni günleri yaşıyoruz. Kerbela'yı anıyor, vahşet sahibi zalimlere lanet ediyor, Allah'ın dini uğruna canlarını ve mallarını göz kırpamadan ortaya koyan başta imam Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela ashabının şefaatine nail olmayı diliyoruz.


İmam Hüseyin'i Çocukken Kim Hapsetti?

Rabbim, Onların yanında, yolunda olmayı bizlere de nasip eylesin.

Bugün yine Prof. Dr. Haydar Baş'ın aynı isimli eserinden İmam Hüseyin daha çocukken kısa bir süreliğine nasıl esir edildiği, abisi Hz. Hasan'ın kardeşini nasıl bulduğunu ve kardeşini alıkoyan kişi ile nasıl bir üslup ile konuştuğu ve bu üslubun neticesini aktaracağım. Ben hayran kaldım. Eminim ki siz de hayran kalacaksınız.  

"Hazreti Muhammed (s.a.v.) gazaya gittiği bir gün, Hazreti Ali (a.s.) O'na yol arkadaşı olmuştu. Hasan (a.s.) ve Hüseyin (a.s.) çocuk olduklarından onları yanlarına almamışlardı.

Evden ayrıldıkları böyle bir gün Hazreti Hüseyin (a.s.), Medine hurmalığında dolaşırken Rık'a oğlu Sâlih adında bir Yahudi fırsat bularak Hüseyin (a.s.)'ı aldı, evinde gizledi.

Tam bir gün eve dönmediğini görünce Hüseyin'in (a.s.) ayrılık ateşi Fatımat'üz-Zehra'nın ciğerini yaktı.

Yetmiş defa evinin kapısına çıktıysa da Hüseyin'i (a.s.) aramaya göndermek için kimseyi bulamadı.

Nihayet İmam Hasan (a.s.)'a dedi ki: "Ey ciğer köşem! Hüseyin kayboldu, git O'nu ara."

Hazreti Hasan (a.s.) Medine bağına gelerek, "Ey Ali oğlu Hüseyin! Ey Peygamberin göz bebeği!" diye aramaya başladı.

Bir köşeden bir ceylan çıktı. İmam Hasan (a.s.), "Kardeşim Hüseyin'i gördün mü?" diye sordu.

Ceylan, Allah fermanı ile dile gelip dedi ki: "Ey Mustafa'nın (s.a.v.) ve Murtaza'nın gözünün nuru! Ey Zehra'ın (a.s.) gönül süruru İmam Hasan! Kardeşin Hüseyin'i (a.s.) Yahudi Rık'a oğlu Salih yakalamış ve evine götürmüştür."

İmam Hasan (a.s.) Yahudi Salih'in evine geldi, "Ey Salih! Kardeşim Hüseyin, senin evindedir. Bana teslim et, yok falan deme. Yoksa annesine söylerim. Gök kubbeye, yanan ciğerinden öyle bir ah çeker ve yalvaran eliyle Arş'ın eteğini tutarak öyle bir dua eder ki, bütün Yahudi milletini yeryüzünden götürür.

Veyahut sevgili babasına bu hâli anlatırım, parlak ve yıldırımlar saçan Zülfikarı ile yeryüzünü Yahudilerin kanları ile bir lale bahçesine çevirir.

Veya makamı yüce Dedesine bu hâli haber veririm ki, "Kaabe Kavseyn"deki (Hak Teâlâ ile Peygamberimizin (s.a.v.) görüştüğü yer) hedefe kadar duasının oku uçup gider ve Yahudi tayfasına belalar indirir ve toplumlarının harmanına faniliğin şimşeğini eriştirir."

Yahudi Salih bu açık sözlerden üzülerek sordu: "Ey aziz kimse, senin anan kimdir?"

İmam Hasan (a.s.) cevap verdi: "Risalet hanedanının en temizlerinden ve peygamberlik ailesinin kendi izinde en yürünülecek zatı, ismet ve iffetin sedefi, ilim ve hikmetin hilali, menkıbeler ve göğüs kabartacak olaylar halkasının merkez noktası, methe layık işlerin ve ünlü günlerin alın ışığı, seyyidler anası, uğurluluğun doğduğu yer, mahşer arsasının şöhreti Betül-i Azra, Fatıma-i Zehra (a.s.)'dır."

Yahudi Salih: "Ananın kim olduğu anlaşıldı, baban kimdir?"

İmam Hasan (a.s.) cevap verdi: "Allah'ın arslanı, yiğitlerin şahı, güzel ahlak yönlerinin yenileyicisi, şefkat kanunlarının yaratıcısı, iki kıblenin namaz kılıcısı, Peygamberimiz Efendimizin (s.a.v.) göz bebeği, velilerin reisi, nebilerin dostu, Ali Murtaza'dır (a.s.)."

Salih, "Babanı da öğrendik. Büyükbaban kimdir?" diye sordu.

İmam Hasan (a.s.) cevap verdi: "Halil hazinelerinin cevheri ve İsmail ağacının yemişi, tazim ve tebcil kandilinin nuru, azamet hükümdarının sevgilisi ve O, kendisine uyulması farz olan imam ki, Mekke'de namaz farzlarını eda edip, Mescid-i Aksa'da sünneti yerine getirdi.

Geçmiş zamanların hâliyle geleceğin işlerini boş hükümlerden kurtarıp daha açığa erdirdi. İmanı açıklayan, hayır ile şerrin, hak ile batılın farkını gösteren, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği kimse, görünür görünmez yaratıkların (insan ve cinlerin) Kaabe Kavseyn hareminin sırlarına vâkıf olan, iki torun dedesi, peygamberler serveri Muhammed Mustafa (s.a.v.)'dir."

(yarın devam edelim)…

Akın Aydın

Yeni Mesaj Gazetesi

(Kilis Postası Haber Merkezi)