• O'nun haram kıldığı, kıyamete kadar haramdır
    O'nun haram kıldığı, kıyamete kadar haramdır

    İmam Ca’fer (a.s.) buyurdu ki: “Hz. Muhammed’in (s.a.a.) helâl kıldığı kıyamete kadar helâldir, haram kıldığı, kıyamete kadar haramdır. Bundan başkası olmaz, başkası gelmez. İmam Ali (a.s.) şöyle derdi: Bir kimse bir bid’at uydurduğu zaman mutlaka bir sünneti terk etmiş olur”