• Türklük ve Türkçenin Mihenk Taşları
    Türklük ve Türkçenin Mihenk Taşları

    Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, “Türklük ve Türkçenin Mihenk Taşları: Divanü Lügat-it Türk ve Kaşgarlı Mahmut, Ali Emiri Efendi, Kilisli Muallim Rifat” isimli söyleşi gerçekleştirildi.