Hidayet İmamları Ehl-İ Beyt'tendir

İmam Hüseyin (a.s.) şöyle buyurdu: “On iki Hidayet İmamı bizdendir. Birincileri Ali b. Ebu Tâlib, sonuncusu ise dokuzuncu evladımdır. Hak üzere kıyam edecek olan O’dur.”


Hidayet İmamları Ehl-İ Beyt'tendir

Abdurrahman b. Selit'ten;

"İmam Hüseyin b. Ali b. Ebu Tâlib (aleyhi's-selâm) şöyle buyurdu: On iki Hidayet İmamı bizdendir. Birincisi Emîrü'l-Mü'minîn Ali b. Ebu Tâlib'dir, sonuncusu ise dokuzuncu evladımdır. Hak üzere kıyam edecek olan O'dur. Yeryüzü öldükten sonra, Allah O'nun vasıtasıyla tekrar onu ihya edecektir ve müşrikler istemese de Allah hak dini diğer dinlere muzaffer kılacaktır. O'nun Gaybet'e çekildiği dönemde bazı kavimler mürted olacak, bazıları ise dine bağlı kalacaktır. Onlara eziyetler olacak ve onlara denilecek ki: 'Eğer doğru söylüyorsanız bu vaad ne zaman vukû bulacaktır.' Biliniz ki, O'nun Gaybet'indeki eziyetlere ve tekziplere sabretmek, Resûlullah ile beraber kılıçla cihad etmek gibidir."

Abdurrahman b. Selit'ten;

"İmam Hüseyin b. Ali b. Ebu Tâlib (aleyhi's-selâm) şöyle buyurdu: On iki Hidayet İmamı bizdendir. Birincileri Ali b. Ebu Tâlib, sonuncusu ise dokuzuncu evladımdır. Hak üzere kıyam edecek olan O'dur; yeryüzü öldükten sonra Allah O'nun vasıtasıyla tekrar onu diriltecektir ve müşrikler istemese de hak dini, diğer bütün dinlere muzaffer kılacaktır. O, Gaybet'e çekildiği dönemde bazıları O'nun hakkında irtidat edecek, bazı kavimler ise dine bağlı kalacaklar ve onlara eziyetler edilecek ve onlara şöyle söylenecek: 'Eğer doğru söylüyorsanız bu vaad ne zaman vukû bulacak?' O'nun Gaybet'indeki eziyetlere ve tekziplere sabreden, Resûlullah'ın önünde kılıçla cihad eden gibidir."

3- Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali'den şöyle buyurduğu rivâyet edilir:

"Bu işi yapacak olanın (yani Mehdî'nin) iki Gaybet'i vardır. Bu iki Gaybet'in biri o kadar uzayacak ki, bazıları, 'O öldü', bazıları da, 'O gitti' diyeceklerdir. Ne O'nu sevenler, ne de başkaları O'nun yerini bilecekler; sadece O'na çok yakın hizmetçisi O'nun yerini bilir."

Yeni Mesaj Gazetesi

(Kilis Postası Haber Merkezi)