Kilis’te Kamu ve Kurumlara Girişte HES Kodu Zorunluluğu Getirildi

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu aldığı yeni bir karar ile birlikte, acil tıbbi ve adli vakalar haricinde kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve PTT şubelerine girişlerde vatandaşlara HES Kodu sorgulaması yapılmasını zorunlu hale getirdi.


Kilis’te Kamu ve Kurumlara Girişte HES Kodu Zorunluluğu Getirildi

20 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak kararda şu ayrıntılara yer verildi:

1) Acil tıbbi ve adli vakalar haricinde  kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve PTT şubelerine girişlerde idare tarafından görevlendirilmiş yeter sayıda yetkilendirilmiş personeller marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden kişilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın onay verdiği kişilerin (risksiz kişi) kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve PTT şubelerine girişlerine izin verilmesine, yapılan sorgulamalarda izolasyon altında olması gerektiği için ‘riskli kişi’ tespiti yapılması halinde  gecikmeksizin kolluk birimleri ve sağlık ekiplerine haber verilerek ilgililerin zorunlu izolasyon amacıyla Valiliğimizce belirlenen yurtlara yerleştirilerek izolasyon yükümlülüklerini anılan yurtlarda tamamlamalarının sağlanmasına,

2) Fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşmaması için kişilerin 20.09.2020 tarihine kadar HES kodunu edinmelerine,

3) Kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve PTT şubelerinin  en üst yetkilisi tarafından konunun bizzat takip edilerek uygulamada mağduriyete ve aksaklıklara sebep olunmaması ve HES kodu sorgulaması yaparken fiziki mesafe kuralına aykırılık oluşmaması için idarelerce  gerekli tüm tedbirlerin alınarak eksiksiz uygulanmasına, ilgili kurum ve kuruluşlarca HES kodu alma yöntemleri ile ilgili  resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici paylaşımlarda bulunulmasına,

4) Alınan tedbir ve kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

(Kilis Postası Haber Merkezi)