Güneş Bizim Ama!


Geçtiğimiz haftalarda Kilis’e gelerek bazı incelemelerde bulunan Amerikan enerji şirketi olumlu bir karar vererek, güneş enerjisi panel fabrikası ve güneş tarlası yatırımı yapma kararı aldı.

İlk aşamada 700 milyon dolar yatırım değerli 200 megavatlık güneş enerjisi tarlası kurmayı hedefleyen Amerikan şirketi, yatırımlarının gelecek yıllarda artarak devam edeceğini söylüyorlar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise, yatırım noktasında her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirirken, şirketin 2013 yılı içinde yatırıma başlaması halinde, 10 yıl boyunca yatırım teşviklerinden yararlanabileceği önerisinde bulundu.

Yatırımın Kilis’e yapılacak olması ilk aşamada, herkes tarafından olumlu değerlendirilirken, şehrin gelişimi açısından olumlu sonuçlar doğuracağı noktasında kesin hükümlere varılıyor. Oysa olaya farklı bir açıdan baktığınızda, ülkemize ait olan bir zenginlikten para kazanacak olan tarafın Amerikan şirketi olduğunu göreceksiniz. Her nedense kendi öz kaynaklarımızı başkasının hizmetine açmak gibi bir alışkanlıkla yaşıyoruz yıllardır. Altın bizim ama çıkaran alıp gidiyor, güneş bizim ama kâr Amerikan şirketinin!

Bir ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının o ülke insanın ortak malı olduğunu düşünürsek, bizlerin Amerikan şirketine direkt olarak ortak olmamız gerekir. Madem senin ülkende bu güneş yok, kullanım hakkını ver bakalım dememiz gerekmiyor mu? Çünkü güneş tarlası kuracağınız bölgenin yıllık güneşli gün ortalamasının yüksek olması gerekir. Yoksa boşa yatırım yaparsınız. Kilis’te de bu oran bir hayli yüksektir.

Ekonomik ve siyasi anlamda Avrupa’ya ders veren bir ülke olduğumuzu savunurken, bütün öz kaynaklarımızın yabancı şirketler tarafından işletilmesi sizce de bir tezat oluşturmuyor mu? Madem biz güçlü bir ülkeyiz, neden yer altı ve yerüstü zenginliklerimizi işletecek güce ulaşamadık? Elektrik üretiminin % 60’ını doğalgaz dönüşüm santrallerinden sağlayan ve doğalgazı, sorunlu olduğu iki ülke olan Rusya ve İran’dan alan Türkiye, neden kendine has enerji yatırımlarını yapmaktan kaçınıyor?

Eğer bu enerji benim milletimin öz kaynağı ve malı ise bundan faydalanma hakkı tamamen bu millete aittir. Vazife, güneşimizi yabancıların kullanımına açmak değil, bizzat milletin faydasına açmaktır.

Selim Baytürkmen