Salat-ü selam kapıları açan anahtardır


Prof. Dr. Haydar Baş’a bir televizyon konuşmasında Peygamberimize salat ve selam getirmenin hükmü sorulur. Verdiği cevap çok muhteşem tespitler ve işaretler içerir:

“Resulüllah'ı sevmenin alamet ve işareti O'nu anmaktır. Ne ile anacağız?  Mesela salat-u selam etmekle anacağız. 

Bu güzel bir huy, güzel bir âdet ve de ibadettir. 

Siz sevdiğiniz bir varlığı, bir insanı sadece şahsınızın değil, herkesin zikretmesini, anmasını istersiniz. 

Allah da Peygamberini o kadar seviyor ki hem O'nu zikrediyor hem de benim kullarım Muhammed'imi zikretsin, ansın, O'na selam versin istiyor. 

Nitekim âyet-i kerimede: "Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de O'na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin" (Ahzab, 33/56) buyuruyor. 

Rabbimiz Peygamberimize salat ve selam okuyor.  Salat-ü selam okumak, Allah'la beraber aynı taatı, ibadeti yapmaktır. 

Bazıları "Allah'la kul arasına kimse giremez " diyor.  Namazda "tahiyyata" oturuyoruz.  Okuduğumuz kutsi hadis.  Orada tahiyyat; salli barikte sadece Peygambere selam vermekle kalmıyorsun, ceddine de veriyorsun.  O ced o kadar mübarek zürriyet sahibi; büyük bir ata, ulu kişi ki, İbrahim'e de salat olsun, selam olsun diyorsun.

"Allah'la kul arasına kim girer?"  Niye sokuyorsun namazda Allah'la kendi arana, Hz. İbrahim'i, Resulüllah’ı, ceddini?

Onlar Allah dostu.  Onları zikretmek de Allah'ı zikretmektir.  Onları sevmek Allah'ı sevmektir.  Onlara buğz etmek Allah'a buğz etmektir.  Muhammed ipiyle Allah'a gidiyoruz. 

Allah'a vasıl olmak istiyorsan, Muhammed'in (a.s.) ipine sarılacaksın.  Muhammed'e (a.s.) sarılacaksın. 

Salat-ü selam; kapıları açan anahtardır.

İste bu münasebetle o Peygambere salat ve selam okumaya devam etmemiz lazım.  Ben burada kardeşlerime tavsiye ediyorum:

Her gününüzde mutlaka Resulüllah'a "Allahümme salli alâ Muhammed’in ve alâ âli Muhammed" diyerek salat ve selam okuyun.

100 defa okuyun, 200 defa okuyun.  Ne kadar okursanız okuyun.  Hele cuma günleri bir Müslüman kardeşimiz Peygamber Efendimize 100 defa salat ve selam okursa, onun 100 günahı affolunup, 100 tane sevap yazılır defterine.  Bunun dışında bir hafta boyunca, bir dahaki salat-u selam anına kadar 100 melek ona dua eder, hayırla onu yâd eder. 

Salat-u selam çok büyük bir şifre, çok büyük bir anahtar.  Neyin anahtarı?  Allah'ın muhabbetini yerine, Allah'a giden yolları açan, cennetin kapısını açan bir anahtar.  Ubudiyetin kapısını açan, Resulüllah'la dost olmanın yolunu temin eden en büyük bir ibadettir. 

Cenab-ı Hak liyakatle salat ve selam getiren kullarından eylesin.  Günahlarımızı mağfiret eylesin.  Allah O Peygamberin şefaatinden de mahrum etmesin. (Prof. Dr. Haydar Baş / Yaşayan Kur’an; Sünnet / sayfa 110-111)

Uğur Kepekçi