Kişi kendini bilmek isterse


Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın Ehl-i Beyt külliyatıyla tanışınca, bu eserlerin, sıratı müstakim üzere bir hayat yaşamak isteyen herkesin aradığını bulabileceği kaynaklar olduğunu göreceksiniz.

Şahsıma ait kütüphanemde yüzlerce cilt eser olduğu halde (hepsi okuduğum kitaplar) Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın eserleriyle tanıştıktan sonra, başka esere gerek duymadan, bütün aradığım soruların cevabını orada bulabiliyorum. Elhamdülillah.

Elbette her nimetin şükrünün edası vardır. Okumanın, öğrenmenin de şükrünün edası, paylaşmak ve öğretmektir.  

Genellikle insanoğlu gizemli şeylere merak sarar. Özelikle de yaptığı amelin kabul olup olmadığını, karşılığında aldığı sevabın boyutunu, Allah’la arasındaki münasebeti bilmek ister.

Evet insan için gizemli olan bilinmeyen şey çoktur ama kişinin “kendinde hayır olup olmadığını bilmesi mümkündür.” Bunu da Ehl-i Beyt imamlarının söz ve nasihatlerinden anlıyoruz.

İmam Muhammed Bakır (a.s.), Câbir el-Cûfi'ye bu konuda şöyle nasihat etmiştir: "Sende hayır olup olmadığını bilmek istersen kalbine bak. Eğer kalbin Allah'a ibadet edenleri seviyor, günahkârlara da buğzediyorsa, sende hayır vardır ve Allah da seni seviyordur.  Şayet kalbin Allah'a itaat edenlere buğzediyor, günahkârları da seviyorsa, sende hayır yoktur ve Allah da sana buğzediyordur. Kişi sevdiği ile beraberdir."

İmam Bâkır (a.s.), Hz.  Peygamber'den (sav) naklettiği bir hadisinde, Allah'ın emir ve yasaklarına uyulmamasının neticelerini de şöyle anlatmaktadır.

Muhammed Bâkır (a.s.) şöyle buyurmuştur: Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Beş şey vardır ki onları gördüğünüz zaman onlardan Allah'a sığının.

Bir kavimde fuhuş yaygınlaştığında açıktan işlemeye başlarlarsa, veba salgını ve geçmiş hiçbir millette rastlanılmayan hastalıklar, ağrılar aralarında yaygınlaşır.

Bir kavim terazi ve ölçüyü eksik tartarlarsa, kuraklıklarla, ağır ihtiyaçlarla ve zâlim sultanlarla cezalandırılır.

Bir kavim zekâtı vermezse, gökten üzerlerine yağmur yağdırılmaz. Eğer hayvanlar olmasaydı, bir damla yağmur yüzü görmezlerdi.

Bir kavim, Allah'ın ve Resulünün (sav)ahdini çiğner se Allah onların başlarına düşmanlarını musallat eder ve bu düşmanlar ellerindeki şeylerin bir kısmını alırlar.

Bir kavim Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmederse, Allah aralarında şiddetli bir harp meydana getirir."

(Prof. Dr. Haydar Baş / İmam Muhammed Bakır (a.s.) / sayfa 144-145)

Değerli dostlarım işte elinize bu Ehl-i Beyt terazisini alın ve tartılın! Herkes kendi kilosunu bilsin, başkasına söylemeye gerek yok. Empati yapın yeter. Fayda göreceksiniz inşallah.

Uğur Kepekçi