KURAN OKUMA SIRASI


Kur'an'ın ilk ayetinde / "Oku!" der

Resül aracılığıyla /emreder

O' nda hayır- şer var seni / mest eder

Mel'un İblisin türeyen  / yarası.


Kur'an oku deryalara / dalarsın

Sevapta kendin cennette / sanarsın

Kul hakkıyla cehennemde/yanarsın. 

Kur'an bil, olma dinin yüz / karası. 


Okurken her yere feri / saçılır

Her türlü ulvi bir mizam / açılır

Tefekkürsüz okumaktan / kaçılır

Kur'an okumak huzurun / arası.


Ramazanda Hatm-i Şerif / okumak

Geçinmişlerin ruhuna/ dokunmak

Rab'in ilahi gücüne/vakfolmak

Kur'an okumaya nail/ sırası.


Kur'an Allah' ın kelamı / bir hacet 

Öğrenmek istersen göster / çok acet

İslam' ın berat rehberi / O necat 

O' ndadır beşerin haller / darası.


6666 ayetlerle / bezenmiş

Her sureye ayrı ayrı/ özenmiş

Erenler O' nun sırrını / çözenmiş

Ramazan Kur'an okuma / sırası.


AÇIKLAMALAR :

FER : Işık, parlaklık

MİZAM : Günah ve sevapların tartıldığı  ölçü birimi, terazi

ACET :Çalışmak, çaba göstermek

NECAT : Kurtuluş

TEFEKKÜR : Düşünce, düşünme

NAİL : Erişme, kavuşma 


AYSEL MASMANACI BEŞOĞLU 

Eğitimci şair ve yazar 

20 Nisan 2021

Gaziantep