KİLİS' TE RAMAZANLAR ( 1. BÖLÜM)


Değerli dostlarım, bugün sizlere  Kilis'ten İstanbul' a göçmüş  Kilisli bir ailenin bir ramazan günü evlerindeki bir sohbetlerini kaleme aldım

Vaktin iftara kadar çabuk geçmesi için anne elindeki örgüyü, kızı dantellerini örerken kız annesine:

-Ane kez(kız) böğün (bugün) heç vakıt geçmor. Topa ( iftara) nence (ne kadar) var ecebem ( acaba) yüreğim sıyrıldı (çok acıktım)

-Neblim ( ne bileyim) hele seete( saata) bir bak!

-Abooo... Daha dört seet var.

Bi'yyy... daha çok varmış... Kele kak Balkız (Belkıs) acık kak matmağa (muttfağa) get de benge (bana) sındıyı (makası) getir de şu ipin ucunu kesim. Sındı nerede bilongmu? (biliyor musun)

-Neblim ben nerde?

-Öllüğün köründe... (cehennemin dibinde) evden, baktan heç eleken var mı ola? Ya televizyonda yimek yarışmasını seyreder, ya da eline danteli alır ha... ha dürtünür!

-üffff de heneği (lafı) uzatma da söyle nerede?

-Tazarın (duvardan dışa doğru çıkıntılı taş) üstündeki   mehmilin ( duvarın içine monte edilmiş tahta dolap) içinde ölbe (tahta kutu) var, onun içindeki böyük sındıyı ( makas) getir. Heminde aşa bak. Ocağın altını birez (biraz) kıs. Yimek dibine yanmasıng. Zere (zira ) genne (kendisine) onca emek verdik. İki seet genni kazıdık, oyduk, kavırdık (kızarttık)  e'la güzel kırık kudamasını ( kavrulmuş kırık leblebi), kıymasını, behtenizini (maydanozu) karabiberini  bol koduk (Nezanım (güzelim) şıhılmehşe (tüylü acur ya da kabaktan yapıllan yemek) araya getmesing ( ziyan olmasın)

_ Aman sen de böğün bir şıhılmehşe çıkarttın. Bir makarna eder şora korduk.

_ Uşşşl... Ülümalmaya seni... ( ölmeyesin, çok yaşıyasın) makarnamış! Tembel arvat işi. Senge (sana) kalsa mıkımı( sürekli, herzaman) makarna ying (yersin) Hele gelin ol da bak! El kapısı seni nasıl da ıbrığın (ibriğin) bol ağzına kor da dar gözünden çıkarır!

_ Eeeehhh... El kapısı, el kapısı... Hanı nerde el kapısı ben niye görmorum? (görmüyorum) Yaşım nerdese kırk olucu!

_ Nedek kızım, Kilis' te olsadıng  seni tez satardık. billakma (biraz) Karadaş' a, birez Eşecik (Ayşecik) Parkı' na eletirdim(götürürdüm) helbet bir gişi( koca) bulurduk. Burda nerelik var seni götürüm. O babayıng ciğeri ağzından gele bes! Bizi burda nere keviror ki! (bırakıyor ki) Bes (sadece) cümee (cuma) günleri bir Eyüp Sultan camısı' na (camiiye) ya da Telli Baba ' ya gönderor ( gönderiyor ) oda senge orda dua edek de bir gişi  bulungsun deyi. Orda gişi ne gezsing helbikinem (halbuki) Anca iki dişli İhtıyar herifler gelor oruya. Beli bükülmüş ya kel , ya kör herifler.. .  Pepe pepe edollar, (titreyen, eli bastonlu yaşlı adamlar)  (devam edecek)

Eğitimci Şair ve yazar;

AYEL MASMANACI BEŞOĞLU